Studietilbud

 • Natur­bruk

 • Bygg
  Anlegg
  TIF

 • Studie­-
  spesiali-
  ­sering

 

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studieforberedende)
 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

BYGG- OG ANLEGGS-TEKNIKK

     

Et flott studietilbud til deg som har praktisk sans og liker å se konkrete resultater av jobben du gjør.

Tomb har egen skog og et lite sagbruk, og du får både være med å hogge tømmer og bruke saga. En viktig del av undervisningen er praksis.
På Tomb er vi opptatt av å skape et godt klassemiljø og reiser gjerne på overnattingsturer med innlagte byggeoppdrag, eller vi gjør sosiale ting sammen.


I Vg1
får du innføring i de ulike bygningsfagene. Du får en variert skolehverdag hvor du blant annet lærer deg datategning, lager materiallister og ulike bygningskonstruksjoner.
I tillegg har du de obligatoriske fellesfagene.


- Etter Bygg- ogh anleggsteknikk (Vg1) har du to valg i Vg2 på Tomb, både  Byggteknikk  og Anleggsteknikk.

Anleggsteknikk  kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1).

Spørsmål? Ring oss: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.no

Mange muligheter:

Les mer om veien videre

Fagoversikt

BYGG- OG ANLEGGS-TEKNIKK
 • Programfag
  • Produksjon - 12 t
  • Tegning og bransjelære - 5 t
  • YFF, yrkesfaglig fordypning - 4 t
 • Fellesfag
  • NB! Nye læreplaner fra høsten 2020. Noen endringer kommer. Norsk - 2 t
  • Engelsk - 3 t
  • Matematikk ( T eller P) - 3 t
  • Naturfag - 2 t
  • Kroppsøving - 2 t
  • Kristendom - 2 t
 • Yrkesfaglig fordypning

Nytt fra studie