NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

BYGG- OG ANLEGGS-TEKNIKK

 

Et flott studietilbud til deg som har praktisk sans og liker å se konkrete resultater av jobben du gjør.

Tomb har egen skog og et lite sagbruk, og du får både være med å hogge tømmer og bruke saga. En viktig del av undervisningen er praksis.
På Tomb er vi opptatt av å skape et godt klassemiljø og reiser gjerne på overnattingsturer med innlagte byggeoppdrag, eller vi gjør sosiale ting sammen.


I Vg1
får du innføring i de ulike bygningsfagene. Du får en variert skolehverdag hvor du blant annet lærer deg datategning, lager materiallister og ulike bygningskonstruksjoner.
I tillegg har du de obligatoriske fellesfagene.- Etter Bygg- ogh anleggsteknikk (Vg1) har du to valg i Vg2 på Tomb, både  Byggteknikk  og Anleggsteknikk.

Anleggsteknikk  kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1).

Spørsmål? Ring oss: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.no

Vg1 Bygg - og anleggsteknikk:

Programfag
Produksjon - 12 t
Tegning og bransjelære - 5 t
IKT - 1 t
Prosjekt til fordypning - 3 t

Fellesfag
Norsk
- 2 t
Engelsk - 3 t
Matematikk ( T eller P) - 3 t
Naturfag - 2 t
Kroppsøving - 2 t
Kristendom - 2 t

 

Astrid og Frida er foreslått som årets lærling

 

Tok elevene med storm

 

Hygg deg med siste nummer av Tomb-bandet

 

StudSpesAktiv-elever i stallen

 

Linda om tiden på Tomb og yrkesvalg

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>