Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Kurs og serti­fiseringer

Å skaffe seg noen sertifiseringer og kurs mens man går på vgs kan være smart, og i mange tilfeller gi bedre jobbmuligheter.

Følg oss

Her kommer en oversikt over kurs og sertifiseringer som tilbys i løpet av skoleåret, basert på skoleåret 22/23. Oversikten er med forbehold om endringer. Kontakt oss hvis du har ytterligere spørsmål om et kurs.

Kurs knyttet til studieprogram

Førstehjelp
LHMS - Landbrukets HMS kurs
Varme arbeider
Saueklipping
Topptaukort
Sprøytesertifikat
Truckførerbevis
ADK1
Maskinførerbevis
Arbeidsvarsling 1
Masseforflytningskurs

Kurs som jevnlig tilbys på fritiden

Jegerprøvekurs
Birøkterkurs