Det er fortsatt mulig å søke skoleplass på
Tomb vgs. Fristen gikk ut 1.mars, men vi tar fortsatt i mot søknader.

Søk nå

Mange har søkt Tomb skoleåret 2020-2021. Allikevel kan det være enkeltplasser ledig på et av utdanningsprogrammene.

Studiespesialisering har plasser ledig. Er du heldig, kan det også være en plass ledig på et av de andre programmene når skoleåret nærmer seg.

Tomb har eget søknadsskjema. KLIKK HER FOR Å SØKE!

Har du spørsmål, kontakt oss på tlf 69 28 30 00 eller e-post: post@tomb.no