Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Kuer på tomb
snakkeboble

Vg1 Naturbruk

Velg friluftsliv, med flotte naturopplevelser, en solid innføring i hest, eller landbruk med stell av levende dyr og planter, produksjon og høsting – og mye mer!

Følg oss

Ta valg som gir deg studie­kompetanse, realfagsfordypning, eller skaff deg fag­kompetanse i landbruk, hestefag eller friluftsliv. På Tomb er praksis en del av undervisningen, og her møter du elever fra hele landet som deler dine interesser.
I Vg1 velger du mellom tre ulike profiler; landbruk, hest eller friluftsliv. Les mer om de ulike profilene nedenfor. Skoleuka veksler mellom teori og praksis, og det er nettopp det som gjør naturbruk så spennende!

Du skal også ha fag som engelsk, matte, naturfag, kroppsøving og kristendom. Dette får du bruk for i yrket ditt og i livet ellers.

Realfagsfordypning

Gjennom det treårige løpet kan du skaffe deg spesiell studiekompetanse (realfag), kombinert med friluftsliv eller de andre valgene innen naturbruk. Dermed har du tilgang til de aller fleste studier i Norge, også veterinær!
Disse fagene tilbys i realfagsfordypning: 1T + R1, Kj1 + Kj2, Bi 1 + Bi2.

Se fagoversikt for Vg1 lenger ned på siden.

Søk nå!

Hør Elin og Henning fortelle om hvordan de har det på Vg1 naturbruk!

Profiler på naturbruk

Elever rundt bål om kvelden
Traktor i grasslåtten
Hest som kjører tømmer i skogen.

FAGOVERSIKT

Programfag:
- Naturbasert produksjon og tjenesteyting

- Naturbasert næringsaktivitet

Fellesfag
Engelsk: 5 t

Matematikk: T-matte (5 t) eller P-matte (3 t)

Naturfag: 2 t

Kroppsøving: 2 t

Kristendom: 2 t

Yrkesfaglig fordypning
Yrkesfaglig fordypning - 3 t: Naturfag påbygg, agronomi, hest eller friluftsliv.

snakkeboble
Det aller beste med Tomb er at lærerne tar seg tid til oss!
Elever i hengekøyer

Med profilvalg friluftsliv får du masse fantastiske naturopplevelser.

Skogsdrift med hest

På hest får du masse erfaring med bruk av hest, også i arbeid.

Kuer i eikelunden

Kuene på tomb beiter i Eikelunden

Mating av lam

Elevene får være med i gårdsdriften.

Gjødsel i gjødselspreder

Masse praktisk erfaring gjør at teoretisk kompetansen oppleves nyttig

Jenter med engelske gloser, i klasserom.

I engelsken er omkring halvparten av pensum yrkesrelatert.

nytt

Bilde av Arne høyås

Rådgivertjenesten på Tomb

Tre unge menn fra Tomb som har kjøpt gård.

Unge Tomb-Agronomer satser

Skoletur til Tyskland

Studietilbud

 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)