Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Kuer på tomb
snakkeboble

Vg1 Naturbruk

Velg friluftsliv, med flotte naturopplevelser, en solid innføring i hest, eller landbruk med stell av levende dyr og planter, produksjon og høsting – og mye mer!

Følg oss

Ta valg som gir deg studie­kompetanse, realfagsfordypning, eller skaff deg fag­kompetanse i landbruk, hestefag eller friluftsliv. På Tomb er praksis en del av undervisningen, og her møter du elever fra hele landet som deler dine interesser.

Du skal også ha fag som engelsk, matte, naturfag, kroppsøving og kristendom. Dette får du bruk for i yrket ditt og i livet ellers.

Spesiell studiekompetanse

Du kan skaffe deg spesiell studiekompetanse (realfag), kombinert med friluftsliv eller de andre valgene innen naturbruk hvis du velger Vg3 naturforvaltning.

Søk nå!

Hør Elin og Henning fortelle om hvordan de har det på Vg1 naturbruk!

Profiler på naturbruk

Elever rundt bål om kvelden
Traktor i grasslåtten
Hest som kjører tømmer i skogen.

FAGOVERSIKT

Programfag:
- Naturbasert produksjon og tjenesteyting

- Naturbasert næringsaktivitet

- Forvaltning og drift

- Produksjon og tjenesteyting.

Fellesfag
Engelsk: 5 t

Matematikk: T-matte (5 t) eller P-matte (3 t)

Naturfag: 2 t

Kroppsøving: 2 t

Kristendom: 2 t

Yrkesfaglig fordypning
Yrkesfaglig fordypning - 4 t: Naturfag påbygg, agronomi, hest eller friluftsliv.

snakkeboble
Det aller beste med Tomb er at lærerne tar seg tid til oss!
Elever i hengekøyer

Med profilvalg friluftsliv får du masse fantastiske naturopplevelser.

Skogsdrift med hest

På hest får du masse erfaring med bruk av hest, også i arbeid.

Kuer i eikelunden

Kuene på tomb beiter i Eikelunden

Mating av lam

Elevene får være med i gårdsdriften.

Gjødsel i gjødselspreder

Masse praktisk erfaring gjør at teoretisk kompetansen oppleves nyttig

Jenter med engelske gloser, i klasserom.

I engelsken er omkring halvparten av pensum yrkesrelatert.

nytt

Miljøtrening av unghest

Fire elever snakker sammen utenfor skolebygget.

Skolevalg og skoledebatt

Vedum med mikrofonen på scenen i aulaen.

Drømte om å bli bonde, ble finans­minister.

Studietilbud

 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)