NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

NATURBRUK

 

Naturbruk på Tomb er stell av levende dyr og planter, produksjon og høsting og mye mer!
Her får du kunnskap om natur og naturressurser.

I naturbruk kan du skaffe deg generell studiekompetanse og dermed studere nesten hva du vil etter tiden på Tomb. Fra høsten 2016 utvider vi fagtilbudet med kjemi og dermed dekker vi også opptakskravet til veterinærstudiet.

Vg1
Hest, friluftsliv eller landbruk.

Her får du mange timer med fokus på dine interesseområder.

Les mer om friluftsliv på tomb her.

Programfag:
Naturbasert aktivitet
- 2 t (+ en tur til Ål vinterstid)
Naturbasert produksjon - 6 t teori og 7 t praktisk arbeid med fordypning i hest, friluftsliv eller ordinært gårdsarbeid.
IKT - 1 t
Prosjekt til fordypning - 3 t ( naturfag eller agronomi)

Fellesfag
Norsk
- 2 t
Engelsk - 3 t
Matematikk - T-matte (5 t) eller P-matte (3 t)
Naturfag - 5 t eller 2 t
Kroppsøving - 2 t
Kristendom - 2 t

 

 

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og bærekraftig

 

Ole Arnfinn: Agronomåret ga meg en praktisk tilnærming til fagstoffet

 

Byggelever på oppdrag for Råde Historielag

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>