Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Reklameplakat, toppfotball på Tomb.
snakkeboble

Toppfotball - en ny profilmulighet på Tomb

Hvis du elsker å spille fotball, kan du på Tomb få spille masse fotball og ta Vgs samtidig! Fra høsten 2023 er vi i gang med et spennende samarbeid med Råde IL.

Følg oss

Gutter oppstilt på Råde IL

En fantastisk gjeng på profil toppfotball skoleåret 23/24!

VGS MED TOPPFOTBALL -ET SAMARBEID MELLOM RÅDE IL OG TOMB VGS

Fra høsten 2023 tilbyr Tomb Vgs toppfotball som profil på programmene studspes og bygg-og anleggslinja på Vg1. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Tomb og Råde IL. Profilen gir «toppfotball-fag» og «toppfotball-sport» på timeplanen. Råde IL har ansvar for disse fagene, som undervises av egne ansatte og profesjonelle bekjentskaper, og suppleres av Tomb sine lærere i friluftsliv og kroppsøving. Aktuelle elementer i "toppfotball-fag" kan være: Dommerkurs, lederkurs 1-2-3 fra NFF, trenerkurs (grasrot), pressehåndtering, ernæring, analyse, spillelogistikk, mental trening, holdninger, skadeforebyggende, hvordan bli god osv. I noen tilfeller kan temaene i fotball-fag være med på å dekke kompetansemål i fag som kroppsøving og samfunnskunnskap. Faget er ikke et programfag, men kan velges av fotballinteresserte som ønsker å ha mulighet til å spille mye fotball gjenonm uka samtidig som de tar videregående opplæring. Etter tre år oppnår eleven studiekompetanse. 

Opptak på profil toppfotball forutsetter at eleven tegner en amatørkontrakt med Råde IL, som også inkluderer et treningstilbud på kveldstid.

Praktisk

I utgangspunktet må eleven selv sørge for skyss fra bosted til Råde IL på ettermiddagstid, men klubben og skolen er behjelpelig med å finne løsninger for skyss fra Tomb til Råde IL for morgentreninger. Noen ganger kan morgenøktene være på Tomb.

Elever med profil toppfotball har samme vilkår som vanlige spillere på ettermiddagstid, der noe dugnad (som eleven selv kan gjøre) og kontingent må påregnes. Det kan hende at sponsorer dekker opp noe.

Om Tomb

Tomb Vgs har omkring 300 elever fra hele landet, hvor av 170 elever bor på skolens internat. Internatet har flere voksne til stede hver kveld i uka, som jobber for å skape et godt fellesskap. Alle elever er velkomne til å delta i aktivitetene og internatmiljøet. Søkere med lang reisevei har rett på borteboerstipend. Søkere til toppfotball søker gjennom Tomb sin nettside tomb.no. Førsteinntaket skjer allerede i april/mai, med supplerende inntak hvis ledige plasser.

nytt

Linnes og Berg fra Råde IL smiler stort.

Det blir mye ball mellom beina

Victor Norum står og smiler til kamera.

- Jeg klarer meg ikke uten fotball i hverdagen.

2 elever og en lærer sitter på en tømmerstokk i skogen.

Bla i nyhetsbladet vårt - Tomb Bandet

Tomb sitt lag oppstilt foran logoen til allejenterpåbanen

#alle­jenter­på­banen