NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

ANLEGGSTEKNIKK

 

NYHET HØSTEN 2015
Anleggsteknikk 

Oppstart Vg1 høsten 2015. Søknadsfrist 1 mars.
Søk her på skolens søknadsskjema.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss på tlf: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.no

Anleggsteknikk kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1). Tomb har begge disse tilbudene, og har i tilleggg på Vg2 tilbud om byggteknikk og industriell produksjon.

Her kan du lese mer om anleggsteknikk.

Vg2 anleggsteknikk:
Fellesfag
Engelsk
Kroppsøving
Norsk
Samfunnsfag

Felles programfag
Bransjelære
Produksjon

Prosjekt til fordypning
 

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og bærekraftig

 

Ole Arnfinn: Agronomåret ga meg en praktisk tilnærming til fagstoffet

 

Byggelever på oppdrag for Råde Historielag

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>