NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

KJØRETØY

 

Vg2

Kjøretøy (lette)
Personbil er hovedfokuset for undervisningen.

Inntakskrav: Vg1 Teknikk og industriell produksjon, kryssløp fra Vg1 Elektorfag eller tilsvarende.

NYHET:
- Anleggsteknikk

Se: http://tomb.no/nytt/en-gledens-dag-pa-tomb

- Etter Teknikk og industriell produksjon (Vg1) kan du altså i Vg2 på Tomb velge Kjøretøy eller Anleggsteknikk.

Anleggsteknikk  kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1).

Spørsmål? Ring oss: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.no

Kjøretøy - Vg2

Programfag
Dokumentasjon og kvalitet
 - 5 t
Verkstedarbeid - 12 t
Prosjekt til fordypning - 7 t

Fellesfag
Norsk
- 2 t
Englesk - 2 t
Kroppsøving - 2 t
Samfunnsfag - 3 t
Kristendom - 2 t

Etter Vg2 kan du gå i lære innen ulike fagområder: Bilmekaniker - lette eller tunge kjøretøy, hjulrustningsreparatør, motormekaniker, motorsykkelmekaniker, reservedelsekspeditør.

Du har muligheten til å søke Påbygging til generell studiekompetanse på Tomb etter Vg2.

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og bærekraftig

 

Ole Arnfinn: Agronomåret ga meg en praktisk tilnærming til fagstoffet

 

Byggelever på oppdrag for Råde Historielag

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>