Studietilbud

 • Natur­bruk

 • Bygg
  Anlegg
  TIF

 • Studie­-
  spesiali-
  ­sering

 

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studieforberedende)
 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

LANDBRUK

      

"Undervisningen, praksisen og ikke minst fagpraten med elever fra hele landet har betydd enormt mye", sier tidligere elever Eivind og Bjarte.

 

Vg3 Landbruk

På Tomb er praksis en viktig del av undervisningen. Tomb har fjøs med melkerobot, nytt sauefjøs, grisehus - nytt grishus tas i bruk våren 2022, stall, et lite sagbruk og verkstedavdelinger. I tillegg har Tomb avtale om fjørfepraksis hos en nabo.

Rikt landbruksmiljø - møt elever fra hele landet som er opptatt av landbruk.

Med Vg3 Landbruk får du kompetanse til å drive egen gård eller jobbe innen landbruket. Agronom er tittelen på den som har landbruksutdannelse (Vg3 Landbruk).

Les mer om Vg1 naturbruk
Vg2 landbruk og gartnernæring 

Vg2 heste- og hovslagerfag
Vg3 naturbruk studiekompetanse

Søknadsfrist: 1. mars. Søkerportalen åpnes 4. januar. Søk her.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt: tlf 69 28 30 00 - [email protected]
Du kan også komme på besøk! Vi vil gjerne vise deg skolen vår! Ta kontakt!

Les mer om skolens internat her.

Viktig informasjon til søkere med landbrukserfaring i Vg3 landbruk – uten Vg1 naturbruk/Vg2 landbruk og gartnernæring
1 Dersom du har fullført et 3-årig eller 4-årig løp, har du ikke rett på mer undervisning i videregående skole. MEN det finnes noen skoleplasser for ikke «ikke-rettselever». TOMB har noen slike plasser du kan søke på.

2 Etter fullført Vg3 landbruk kan du enten få kompetansebevis eller vitnemål. Dersom du skal få utstedt vitnemål, må ditt hjemfylke REALKOMPETANSEVURDERE deg for Vg1 naturbruk og Vg2 landbruk og gartnernæring. Du må altså dokumentere din landbrukserfaring/kompetanse og oppgi at du ønsker vitnemål etter Vg3 landbruk som sluttkompetanse. Dette kan fylket kreve betaling for. Imidlertid er KOMPETANSEBEVIS også et gyldig dokument i yrkesveien videre, og som gir deg rett til å kalle deg TOMB-AGRONOM. Mange av skolens Vg3-elever velger løsningen med kompetansebevis.

Mer å lese om dette på Utdanningsdirektoratets sider her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/realkompetansevurdering/a/025157/

Mange muligheter:

Les mer om veien videre

Fagoversikt

LANDBRUK
 • Programfag
  • Gårsdsdrift: 6 t Plante og husdyrproduksjon: 12 t Utmark og kulturlandskap: 5 t Økonomi og driftsledelse 5 t Traktor og maskiner 5 t Teori og praksis - fast én praksisdag i uka Mer å lese om læreplan i landbruksfag her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/laereplan-for-landbruk/ul/v.na/v.lbr03-03?kurs=v.nanab1----
 • Fellesfag
  • Kroppsøving: 2 t
 • Yrkesfaglig fordypning

Nytt fra studie