NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

LANDBRUK

 

Vg3 Landbruk

På Tomb er praksis en viktig del av undervisningen. Tomb har fjøs med melkerobot, nytt sauefjøs, grisehus, stall, et lite sagbruk og verkstedavdelinger. I tillegg har Tomb avtale om fjørfepraksis hos en nabo.

Rikt landbruksmiljø - møt elever fra hele landet som er opptatt av landbruk.

Med Vg3 Landbruk får du kompetanse til å drive egen gård eller jobbe innen landbruket. Agronom er tittelen på den som har landbruksutdannelse (Vg3 Landbruk).

Les mer om Vg1 naturbruk
Vg2 landbruk og gartnernæring 

Vg2 heste- og hovslagerfag

Søknadsfrist: 1. mars. Søk her.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt: tlf 69 28 30 00 - post@tomb.no

Les mer om skolens internat her.

Gårdsdrift - 6 t
Plante- og husdyrproduksjon - 12 t
Utmark og kulturproduksjon - 5 t
Økonomi og driftsledelse - 5 t
Traktor og maskiner - 5 t
Kroppsøving - 2 t

Viktig informasjon til søkere med landbrukserfaring i Vg3 landbruk – uten Vg1 naturbruk/Vg2 landbruk og gartnernæring
1 Dersom du har fullført et 3-årig eller 4-årig løp, har du ikke rett på mer undervisning i videregående skole. MEN det finnes noen skoleplasser for ikke «ikke-rettselever». TOMB har noen slike plasser du kan søke på.

2 Etter fullført Vg3 landbruk kan du enten få kompetansebevis eller vitnemål. Dersom du skal få utstedt vitnemål, må ditt hjemfylke REALKOMPETANSEVURDERE deg for Vg1 naturbruk og Vg2 landbruk og gartnernæring. Du må altså dokumentere din landbrukserfaring/kompetanse og oppgi at du ønsker vitnemål etter Vg3 landbruk som sluttkompetanse. Dette kan fylket kreve betaling for. Imidlertid er KOMPETANSEBEVIS også et gyldig dokument i yrkesveien videre, og som gir deg rett til å kalle deg TOMB-AGRONOM. Mange av skolens Vg3-elever velger løsningen med kompetansebevis.

Mer å lese om dette på Utdanningsdirektoratets sider her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/realkompetansevurdering/a/025157/

 

Skjeggjegerne på Tomb

 

Elevene dissekerte hest

 

Ventelister på Tomb

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>