NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

LANDBRUK

 

Vg3 Landbruk

På Tomb er praksis en viktig del av undervisningen. Tomb har fjøs med melkerobot, nytt sauefjøs, grisehus, stall, et lite sagbruk og verkstedavdelinger. I tillegg har Tomb avtale om fjørfepraksis hos en nabo.

Rikt landbruksmiljø - møt elever fra hele landet som er opptatt av landbruk.

Med Vg3 Landbruk får du kompetanse til å drive egen gård eller jobbe innen landbruket. Agronom er tittelen på den som har landbruksutdannelse (Vg3 Landbruk).

Les mer om Vg1 naturbruk
Vg2 landbruk og gartnernæring 

Vg2 heste- og hovslagerfag

Søknadsfrist: 1. mars. Søk her.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt: tlf 69 28 30 00 - post@tomb.no

Les mer om skolens internat her.

Gårdsdrift - 6 t
Plante- og husdyrproduksjon - 12 t
Utmark og kulturproduksjon - 5 t
Økonomi og driftsledelse - 5 t
Traktor og maskiner - 5 t
Kroppsøving - 2 t

 

Innovasjonscamp om klimaløsninger i landbruket

 

Samfunnsfagtime med Morten Jentoft

 

Studiespesialiseringsklassen 2S har flotte dager i Sevilla

 

Følg oss på Madagaskartur

 

Elevene laget høsttakkefest med kortreist og bærekraftig mat

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>