Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Elev klapper ku.
snakkeboble

Profil landbruk

Flere og flere ser at landbruk er en døråpner til mange spennende yrker. Velger du i tillegg studiekompetanse, er det mange muligheter på høyskoler og universitet.

Følg oss

Du trenger ikke å komme fra gård for å velge profil landbruk! Uansett om man skal jobbe med landbruk videre eller ikke, vil det være viktig å ha kompetanse innen matproduksjon og bærekraft.

På Tomb veksler undervisningen mellom teori og praksis. Du har opptil en og en halv dag med praksisundervisning i uka, og det gir deg gode pusterom i skolehverdagen.

Lamming om våren er en fantastisk ting å få være med på, og det samme er det å ha praksis i grisehuset når det kommer et stort kull med grisunger. Mange synes dett er spennende når de feller et tre med motorsag eller de får kjøre store landbruksmaskiner i innhøsting eller våronn.

Framtidens landbruk trenger god kunnskap, og det får du på Tomb. Gled deg til profil landbruk – her møter du mange fornøyde medelever. Vi tror du vil stortrives!

I Vg2 kan du fordype deg enda mer i dine interessefelt. På Tomb kan du i velge både veterinær, husdyr og hest som fordypningsfag!

Les mer om Vg2 landbruk her:

Etter Vg2 Landbruk og gartnernæring kan du enten velge Landbruk (agronom), Naturbruk Studiekompetanse i Vg3. Du kan velge begge deler ved å gå fire år på Tomb.
Les mer om Vg3 Landbruk her:

Kanskje du ønsker å bli veterinær eller studere husdyr eller andre spennende fag, for eksempel ved NMBU? Naturbruk er den beste starten for videre for slike studier.
Les mer om Vg3 naturbruk studieforberedende her:

Å skaffe seg noen sertifiseringer og kurs mens man går på Vgs kan være smart, og i mange tilfeller gi bedre jobbmuligheter.
Les mer om kurs og sertifiseringer her:

null

null

null