Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Dronebilde over Tomb
snakkeboble

Tomb - en levende gård

Tomb er en pulserende gård med liv i alle kriker og kroker. Her er det dyr, landbruk og skogbruk. Naturbrukselevene er aktivt med i driften både med dyr, i jordbruket og i skogen.

Følg oss

Tomb er en gammel Herregård der det har vært drevet skole siden 1939. I dag er Tomb en videregående skole, som drives parallelt med gårdsbruket.

Se bildereportasje fra gårdsdriften.

Les mer om de ulike dyrene på Tomb

Storfè
Gris
Sau
Fjørfè
Hest
Mann som smiler.

Fjøsmester Øyvind Karlsen under ku-slippet 2023.

Sauer som står og spiser høy inne.

I desember 2022 kjøpte Tomb ti søyer av den verneverdige rasen Blæset sau.

Jente som holder liten gris i armene.

Grisene i SPF-grisehuset blir godt stelt med.

Gården på Tomb har ca. 1000 dekar dyrket mark og 120 mål med beiter. I tillegg leier Tomb 75 dekar jord og beiter i Jerndalen, og Sletterøyene benyttes til sommerbeite for sau og ungdyr.

120 dekar av den dyrkede marken er økologisk, og det dyrkes i hovedsak grovfôr og noe korn som brukes til sau.

Fordelingen av vekster ellers er ca. 450 dekar eng, 85 dekar fôrmais, og 30 dekar åkerbønner. Resten av arealet fordeler seg på vårhvete og bygg.

Målet er at elever skal få være med på så mye som mulig av det som skjer på gården - både i våronn, innhøsting og i daglig stell av dyra.

Høsten 2010 ble det åpnet et biogassanlegg på Tomb. Møkka fra ku og gris er med på å varme både dusjvannet i internatet og radiatorer i klasserom.

Skurtresker lesser av korn i tilhenger

Tresking i september

Innhøsting av mais

Tomb leier inn finsnitter til innhøsting av mais.

grasslåtten, elever og lærere står på jordet.

Elevene er med på de fleste gjøremål i gårdsdriften. Her er det grasslåtten.

1. april 2022 åpnet vi et flunkende nytt SPF-grisehus på Tomb. Se film fra grisehuset:

Skogbruk på Tomb

Tombskogen består av nesten 1000 dekar, så det er god plass å boltre seg på. På egen sag foredles tømmerstokken til plank og bord. I 2023 har også elevbedriften Betulaved kjøpt egen vedkløyvingsmaskin, og den første veden ble solgt nesten før den ble kuttet og lagt i sekker.

Når elevene velger fordypning i skogbruk på Naturbruk, får de fire timer ekstra fordypning i faget hver uke. Skogbruksfaget gir kunnskap og erfaring innen avstandsregulering, trefelling, treklatring, tynning, terrengtransport, jakt, utferder og mye annet spennende.

For elever som liker å holde på med motorsag, har vi også en tevlergruppe som øver på ulike triks på kveldstid. Både i NM og EM i tevling de siste årene har nåværende og tidligere Tomb-elever nådd langt!

Lærer og elever tar selfiebilde fra skogen.

Lærer Lars Olav Freim med entusiastiske elever i skogbruks-fordypning

Øving på å klatre i trær uten grener

Klatring i trær må også øves på.

Tre jenter som sitter og lener seg inntil et tre

Pauser trengs også når man jobber hardt!

diskgolfpark
galleri gamle tomb
gymsal
hallingsås husmannsplass
internat
musikkrom
parken
stall
trimrom

Ansatte i gårdsbruket

 
 

Knut Husby

Plassjef

[email protected]

 
 

Olav Røyneberg

Gårdsbestyrer

[email protected]

 
 

Øyvind Karlsen

Fjøsmester

[email protected]

 
 

Emil Urnes

Instruktør naturbruk

[email protected]

 
 

Svein Olstad

Instruktør fjøs

[email protected]

 
 

Arne Juvkam

Grisehusansvarlig

[email protected]

 
 

Lars Olav Freim

Lærer

[email protected]

nytt

Bilde av Arne høyås

Rådgivertjenesten på Tomb

Tre unge menn fra Tomb som har kjøpt gård.

Unge Tomb-Agronomer satser

Skoletur til Tyskland

Ung mann fôrer storfe fra en bøtte.

Flere ledige stillinger på Tomb