Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Historien om Tomb

Fra herregård til videregående skole

Følg oss

Tomb er historien om en gammel herregård som i 1939 ble til en landsdekkende jordbruksskole med internat. Skolen har siden den gang vært i en eventyrlig utvikling, til tross for økonomiske trange rammer. I dag er Tomb en videregående skole med flere utdanningsprogram og hvor hele den store gården er undervisningsarena og samtidig en stor bondegård som driftes.

Under "historien om Tomb" vil det etter hvert fylles på med mer tekst om hva som har skjedd opp gjennom gårdens mange hundreårige historie.

En gammel tegning av hovedbygningen på Tomb Herregård.

En gammel tegning av Tomb herregård. Kan være fra slutten av 1700-tallet.

Foto av bygninger på Tomb herregård.

Oversiktsbilde fra Tomb herregård da Christian Fredrik Møllerup Sissener drev gården på slutten av 1800-tallet/begynnelsen av 1900-tallet.

Foto av park og hovedbygning på Tomb.

Slik så det ut på Tomb da Normisjon, den gang Norsk Luthersk Indremisjonsselskap, kjøpte Tomb i 1938.

Herregårdens spennende historie kan faktisk spores tilbake til 1200-tallet.
Navnet Tomb kommer trolig av tuvn eller tue – dvs en forhøyning. Opp gjennom århundrene har gården vært eid av betydningsfulle personer og slekter. Med sine ressurser og sin strategiske beliggenhet ved sjøen ble gården Tomb tidlig i middelalderen en mektig setegård.

snakkeboble
Thufn er det første navnet vi finner i skriftlige kilder

Les mer om parken på Tomb

Minnebauta

Her kan du se en reklamefilm om Tomb fra 50-tallet.

Hvit bro og dam-anlegg i parken på Tomb.

Idylliske omgivelser i parken på Tomb.

Robåt i dam i parken på Tomb.

Nærmest dagens skoleinternat, der hovedbygningen lå under herregårdstiden, ligger ev de karakteristiske dammene. Hovedbygningen lå øverst på kollen, og rundt denne ble det anlagt vollgraver fra slutten av 1600-tallet.

Rødt, gammelt kornmagasin.

I det gamle kornmagasinetet fra 1800-tallet, er det i dag kunstgalleri, Galleri Gamle Tomb.

Ulike epoker

Fra Simon Lagmann til Galde-slekta 1200-tallet -1680
Familiene Huitfeldt og Tritzchler 1680-1700
Lützow-perioden 1700-1797
Sommerhielm-perioden 1797 - 1845
Teilmann-perioden og fram til kommunens kjøp 1845-1936
Skoleperioden 1939 -

Mer spennende historie om Tomb

Teglverket
Husmannsplasser

nytt

Ung mann fôrer storfe fra en bøtte.

Flere ledige stillinger på Tomb

Nytt nr av Tomb Bandet

2 elever studerer en kunstinstallasjon, en hvalskytter og en kanon i granitt.

Kunststi i parken

Fire ungdommer i en skogspark. De holder hver sin golfdisk.

Tomb Diskgolfpark