Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Tomb-parken

Parken – det fineste kulturminnet på Tomb!

Følg oss


Rundt 1680 var Tomb en av 12 herregårder i Smålenene Amt. Her lå faktisk halvparten av alle de herregårdene som fantes i hele landet. Herregårdsbetegnelsen ble gitt til de gårdene som hadde kongelige privilegier og huset adelsmenn.

Parken på Tomb bærer i dag preg av å være en landskapspark, med sine dammer, bruer, hasselnøttallé, mangslungne stier, store og majestetiske trær og minnesmerket til Hermine Fugleberg for å nevne viktige elementer. Landskapsparken er romantikkens hageanlegg og inspirasjonen ble hentet fra England. I romantikken ønsket man å spille på følelser og stemninger, snarere enn fornuft og logikk som f. eks. i den strengt regisserte barokkhagen med dens formklipte trær og sin konsekvente symmetri. Men parken på Tomb har helt sikkert hatt et annet utseende før romantikken satte sitt preg på den på begynnelsen av 1800-tallet. Et parkanlegg vil alltid endre seg over tid.

Dam med hvit bro i parken på Tomb

Dammer med hvite broer i parkomgivelsene på Tomb.

Utsikt fra dam mot skoleinternatet - omgitt av mange løvtær.

Utsikt fra en av parkdammene mot internatet.

Sauer som beiter i den grønne parken. I bakgrunnen er skolens internat.

Vakre omgivelser med sauer som beiter.

Verdt å vite om parken

Historien om parken
Minnebauta over Henriette Hermine Fuglberg
Gårdsmuseet
Husmannsplassen Hallingsås
Tomb-pæra - en gammel fruktsort

Les mer om historien på Tomb:

Dam og et gammelt kornmagasin på andre siden dammen.

Det gamle kornmagasinet på Tomb er i dag et galleri, Galleri Gamle Tomb.

Et lite rødt hus og en brun liten låve på en liten plass i et parkområde.

Den gamle husmannsplassen Hallingsås er gjennombygd i skolens parkområde.

En liten hvit båt plassert midt ute i en dam omringet av grønne planter og trær.

Idylliske omgivelser på Tomb.

nytt

Ung mann fôrer storfe fra en bøtte.

Flere ledige stillinger på Tomb

Nytt nr av Tomb Bandet

2 elever studerer en kunstinstallasjon, en hvalskytter og en kanon i granitt.

Kunststi i parken