Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Bildet ved det gamle kornmagasinet, mange hører på.
Forklaring av bilde i parken.
Minnebauta, mann forklarer.
En virkelighetsnær kalv er av kunstverkene i parken.
Nærbilde under kalven: Innlagt gammel tallerken fra Tomb.
Inne i gravkapellet, rundt sarkofagen. Bjørn Alvær peker og forteller.
Nærbilde av sarkofag.
Diskkurv med undervisningsbygget i bakgrunnen.
Klasse oppstilt foran et stabbur. Alle elevene har røde Åpen Julegård-gensere.
Barn kjøres i kjerre på ÅJ
maskotter med barn rundt

Visit Tomb

 

Tomb kunssti starter ved Galleri Gamle Tomb, med bildet "Saltholmen", malt av Arne Thorbjørnsrød.

Dette bildet er laget av Bringager & Malmstrøm, og forteller en utvalgt del av historien om Tomb.

Bjørn Alvær er leder i Råde kunstforening. Her forteller han om minnebautaen etter Henriette Hermine Fuglberg.

Alle kunstverkene er laget av lokale kunstnere og sier noe om nærområdets historie. Ellen Solberg har laget skulpturen "kalven".

Under kalven er det en liten artig detalj: en bit av de gamle middagstallerkene på Tomb.

I gravkapellet ved Tomb kirke er det blant annet en vel bevart sarkofag - den eneste av sitt slag i Norge. Stedet er dessverre ikke åpent for omvisning ennå, men det er et håp om at det vil skje i framtiden.

Gravkapellet rommer Rådes best bevarte hemmelighet, sier Bjørn Alvær.

På Tomb åpnet det en splitter ny disk-golf park i mai 2023. Banen er gratis, og har mange besøkende.

Arrangørklassen av Åpen Julegård er klar for å ønske flere tusen besøkende velkommen til årets store førjuls-arrangement.

Mange barn synes det er stor stas å bli kjørt med hest og vogn på Åpen Julegård.

Maskotene er et høydepunkt på Åpen Julegård!