Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Fjøsmester klapper hodet til ei ku
Tomb i morgendis.
Kuer som beiter ute.
Kalv og sauer ved en dam.
To søyer med lam i sauefjøs.
Blæset sau
Fire personer inne i en grisebinge.
Olav Røyneberg på treskeren, stort smil.
maisinnhøsting
Biogassanlegg på Tomb.
Biogassanlegget
Sauer på beite - i solnedgang.

Gårdsdrift

 

Fjøsmester Øyvind H. Karlsen passer på at dyra har det godt.

I gårdsbruket jobbes det sent og tidlig, etter sesongens behov.

Flotte beiteområder rundt Tomb.

Skolens dyr beiter på Sletterøyene i sommersesongen.

På Tomb er det omkring 50 vinterfôrede søyer.

Skolen har kjøpt inn 10 søyer av rasen Blæset sau fra Rogaland. Dette er en verneverdig rase.

Fiskå mølle driver kontrollerte fôrforsøk i SPF-grisehuset på Tomb, det eneste forsøket av sitt slag i Norge.

Gårdsbestyrer Røyneberg sørger for de beste vurderinger i gårdsdriften.

Tomb har ca. 85 dekar fôrmais som høstes med innleid finsnitter om høsten.

Tomb Biogass ble åpnet i 2011.

Biogassanlegget på Tomb omgjør møkk fra fjøs og grisehus til varme som brukes på internat og i gårdsdrift.

Sauer på beite. Her fra den gamle husmannsplassen Østebakke på Tomb.