Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Kart over Tomb diskgolfpark
snakkeboble

Diskgolfparken

Tirsdag 23. mai 2023 ble det åpnet en helt ny diskgolfpark på Tomb, i samarbeid med Råde kommune. Vi håper at mange fra fjern og nær vil komme og skape gode minner i parken vår. Velkommen til Tomb!

Følg oss

Nedenfor finner du både regler og kart

FØRST NOEN GODE OG VIKTIGE RÅD:

- Sikkerhet har alltid førsteprioritet. Kast aldri hvis det er fare for å treffe spillere, turgåere, kjøretøy eller bygninger. Stå alltid bak den som kaster.

- Pass på at du har full oversikt over landingsområdet før du kaster.

- Diskgolf har vikeplikt. Vær hensynsynsfull, tålmodig og høflig mot andre du møter.

- Stå stille mens andre spiller. Dette skaper trygghet og god flyt i spillet for alle som deltar. Unngå kø.

- Ta med søppel.

- All ferdsel skjer på eget ansvar.

- Ta hensyn til mennesker og dyr som er på Tomb. Ikke forstyrr eller mat hestene. Det er ikke tillatt å grille i parken på Tomb.

Obs! Periodevis beiter sauer i skogsparken. På vår- og sommerstid kan det også være mye maur.

Tirsdag 13. juni har skolen fotballturnering fra ca kl 13-16. Da er hull 1 og 2 utilgjengelig.

TOMB-disk
Tomb selger universaldisker (midrange) av god kvalitet og med Tomblogo til 150 kr stk. Kjøp under åpningen eller i resepsjonen i skolens åpningstid.

Råde kommune har utlånsdisker. Disse er i BUA i Karlshus.

Bilde av en Tomb-disk

Tomb-disken koster 150 kr.

DISKGOLF-REGLER

Målet er å gjennomføre alle hullene på færrest mulig kast. Alle reglene finner du på nettsiden pdga.com, men her er noen av de viktigste:

- På første hull trekker man rekkefølgen hvis ikke annet er bestemt. På de neste hullenekaster alltid den som brukte færrest kast på forrige hull, først. Er det likt mellom flere, gjelder rekkefølgen fra hullet før der igjen. Etter at alle har kastet fra utkastfeltet, er det alltid den som ligger lengst fra kurven som skal kaste neste gang – uansett hvor mange kast personen har gjort tidligere på hullet.

- Når man kommer frem til sin disk, markeres stedet der disken ligger ved å legge en markør i forkant. I det du kaster, må begge føttene stå bak markøren (se illustrasjon til høyre).

- Det er ikke lov å knekke/bøye greiner eller flytte gjenstander for å utføre et kast. Løse gjenstander like bak markøren kan fjernes hvis ønskelig.

- Havner man i et ob-område, kaster man videre fra stedet der disken passerte ob-linjen. Det kan være unntak fra regelen, men da står dette beskrevet på utkastskiltet for hullet. Bommes det på mando, kaster man videre fra droppsonen. I begge tilfeller får man ett straffekast.

- Dersom disken havner et sted hvor det er farlig å kaste fra (f.eks. en skrent), kan den flyttes til nærmeste trygge område. Det må da være i rett linje fra kurven og ikke nærmere kurven. Det gis ingen tilleggskast.

- Det er gruppen du spiller sammen med som dømmer underveis. Diskgolf baseres på fairplay. Tvil skal komme spilleren til gode.

Her finner du de 15 hullene:

null

Se bilder fra utbyggingen av Tomb Diskgolfpark.
Mange bidro, både elever, ansatte og frivillige.

En disk-kurv i parken om våren.

I Tomb Diskgolfpark er du i vakre omgivelser.

En kurv oppå en liten topp.

Kurvene er plassert ut i ulikt terreng som gir god variasjon på runden.

Ei dame som bærer en tung stokk.

Lærer Monica tar i et tak sammen med elevene.

Tre mennesker sitter på en stokk.

Det er god stemning i parken når det er bra vær og man ser hvor fint det blir når man rydder.

Elev og lærer kjøver ved i parken.

Elever og ansatte på Tomb står på for å gjøre det fint i parken. Elevbedriften Betaulaved skjærer opp stokker som er tatt ned, og gjør dem om til ved som skal selges.

Elever i arbeidstøy står foran en liten traktor.

Elever i anleggsteknikk har laget festene til Diskgolf-kurvene.

Elever som jobber med sement.

2A-elever støper heller til diskgolfparken i praksisen sin.

To jenter som støper smiler i kamera.

Her er alle mann i sving!

Fem men på dugnad i parken, smiler til camera

Påskedugnad i parken - familien Bragvin og tidligere rektor Sundby.

Tre menn drar ut gamle trestokker av skogen

Det er mye rusk og rask som må fjernes i denne historiske parken.

En mann smiler til kamera.

Hans-Edvard på dugnad for å få det fint i parken.

nytt

Vedum med mikrofonen på scenen i aulaen.

Drømte om å bli bonde, ble finans­minister.

Stort maleri i parken på Tomb. Malt av kunstnerne Bringager og Malmstrøm. Malmstrøm står ved siden av bildet.

Kunssti åpnet i parken på Tomb

2 elever og en lærer sitter på en tømmerstokk i skogen.

Bla i nyhetsbladet vårt - Tomb Bandet

Tomb Diskgolfpark er åpnet!