Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Stort maleri i parken på Tomb. Malt av kunstnerne Bringager og Malmstrøm. Malmstrøm står ved siden av bildet.
snakkeboble

Kunssti åpnet i parken på Tomb

Lørdag 3. juni ble Tomb kunststi åpnet i parken på Tomb, den første i parkens mange hundreårgamle eksistens. Her finnes lag på lag med historie.

Følg oss

Det er Råde Kunstforening som har vært initiativtakeren, og i samarbeid med Tomb er det etablert en rundløype i nærheten av Galleri Gamle Tomb (det gamle kornmagasinet). Fem kunstverk er plassert ut i stien som også knytter opp den gamle minnebautaen i parken. Alle kunstverkene har tema med lokal tilknytning.

I flott sommervær var statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland til stede og åpnet kunststien. Samtidig ble årets første sommerutstilling åpnet i galleriet.

Mange har bidratt på dugnad for å få dette til, og også lærere med klasser fra naturbruk, byggfag og anleggsteknikk har vært involvert med spennende elevoppgaver. Det må også nevnes at Råde kommune er en positiv og viktig medspiller.

Et av kunstverkene i kunststien har motiv fra Tombs historie. Kunstnerne Bringager og Malmstrøm har laget et bilde som trekker fram enkeltpersoner, spesielt kvinner, fra det spennende persongalleriet med tilhørighet på Tomb, og gir oss en liten anelse av Tombs fyldige historie. Eiere har blant annet vært øverstkommanderende under krigen mot Karl den 12, og en statsminister fra perioden etter 1814, da vi var underlagt svenskene. Kanskje dette flotte bildet, spekket med detaljer, kan gi lyst til å bli bedre kjent med Tombs spennende historie som kan spores tilbake til 1200-tallet.

En del av denne historien kan du lese mer om her:

Her kan du lese mer om Tomb-parken:

Mer å lese om kunstverkene på fb-siden Galleri Gamle Tomb.

En kalv i betong er plassert ved en kunststi i park. Her sammen med kunstneren. Ellen Solberg. Foran i bildet er et orienteringsskilt.

Kunstner Ellen Solberg ved siden av sitt kunstverk "kalven".

To kunstnere blir intervjuet inne på et kunstgalleri.

Leder i Råde Kunstforeningen, Bjørn Alvær, intervjuer malerduoen Bringager og Malmstrøm under åpningen av den nye kunsstien og årets første kunsutstilling.

Mennesker samlet ute rundt en guide som orienterer om et maleri.

Orientering rundt det første kunstverket i den nye kunsstien.

Et maleri utplassert i skogsomgivelser i Tomb-parken.

«Strømme» – bildet er malt av ukrainske Daryna Kovalchuk og er en del av kunsstien.

Mennesker som går på en sti i en park; Tomb-parken.

Vandring langs kunsstien.

Et gammelt rødmalt kornlager - omgjort til et kunstgalleri. Foran i bildet ses et smijernskilt med teksten "Galleri Gamle Tomb".

Galleri gamle Tomb - tidligere det gamle kornmagasinet på Tomb.