Undervisning

    

Tomb er en flott arena for å lære.

På Tomb vgs vil du oppleve at lærerne er tett på og bryr seg om den enkelte elev.

De fleste klasser har praksisundervisning en dag i uken. Det øker gjerne motivasjonen for å gå løs på teori de øvrige ukedagene. Les også under "praksis og aktivitet".

Elever som velger studiespesialisering, får en unik mulighet med AKTIV på timeplanen hver uke. Her får du et avbrekk fra klasserommet med spennende aktiviteter.
Les mer om StudSpes AKTIV her.

Teoretisk undervisning foregår hovedsaklig i klasserommene i hovedbygget. Her finnes også bibliotek, laboratorium, gymsal (med klatrevegg) og forelesningssal.
Mye av praksisundervisningen foregår i de forskjellige avdelingene på gården og i skolens nærområder med skog, sjø og ferskvann.