Praksis og aktivitet

    

På Tomb har du alle muligheter til å prøve ut det du lærer.

Smia er stedet for mange praktiske øvelser, fra å sveise og dreie til å smi i den gamle essa.

På sagbruket bruker du kreftene på ved og energiproduksjon, og du er med på å foredle tømmer til materialer.

Her er også øvelsesstedet for alle motorsaginteresserte elever som hvert år deltar i tevlinger og NM i skogbruk.

Snekkerverkstedet er hobbystedet for den snekkerglade. I det gamle verkstedet er det god atmosfære, og her kan du lage det aller meste, som for eksempel denne badestampen noen elever laget på fritiden i 2011. (inn bilde)

Verkstedavdelingene er der en drar på seg arbeidsdressen og blir møkkete på hendene. I den ene avdelingen skrus det på gårdens traktorer og maskiner og i den andre holder bilfagavdelingen til. Elever som går kjøretøy kan ha med sin egen bil å skru på.
Ellers er det et lite elevverksted på gården for den som vil skru på kveldene.