HEST PÅ TOMB

    

Tomb er perfekt for deg som er glad i hest.

Fokus på Tomb vgs: Hest i arbeid med mennesker. Les mer her:
Hest i arbeid med mennesker

Les også  om våre samarbeidspartnere i "Hest i arbeid med mennesker" nederst på denne siden.

Tomb har stallplasser til elever som ønsker å ha med hest - tradisjonelle stallplasser og uteganger-staller.
 

Se flere artikler om hest på Tomb her.

Hovedstall
Areal: 1000 kvm - to seksjoner; undervisningdel og elevstall

Undervisningsdel
Klasserom for både teoretisk- og praksisundervisning som for eksempel skoing på dødbein, saltilpasning og kastrering.
Hestene kan tas inn for skoing eller til spesiell veterinær-behandling. Egen avdeling for lærarbeid.
Her er også stall for skolens undervisningshester; åtte store spiltau og tre bokser for hester.

Elevstall
Seksjonen for elevhester har ti bokser med tilhørende boder. I samme seksjon er et vaskerom for hest, vaskespilt med varmt og kaldt vann og vaskemaskin og tørkerom for hesteutstyr.

Gamlestallen
I den gamle stallen er det bokser for elevhester, med tilhørende boder. 

Utegangerstaller
6 utegangerstaller

Det er 36 stallplasser til elevhester.

Pris leie av stallplass: Kr 1 800 - 2 300 pr mnd - inkl grovfôr og flis.

Ridebaner
Skolen har to ridebaner, samt rundkorall og vanngrav som står til dispoisjon (flombelysning på kveldstid).

Tomb samarbeider med Onsøy Rideskole hvor det gis rideundervisning.

Eget søknadsskjema for leie av stallplass. Søknadskjema sendes ut etter at elevene har fått tilbud om skoleplass og takket ja til denne.

 

Innhold Vg2 Heste- og hovslagerfag

17 timer i uka fordelt på programfagene hestehold, stalldrift og aktiviteter med hest
I tillegg kommer fellesfag og yrkesfaglig fordypning.

Norsk Hovslagersenter gjennomfører hovslagerundervisningen.
Tomb samarbeider med Onsøy Ridesenter om rideundervisningen.

Det arrangeres studieturer både til Sverige og Danmark hvor vi blant annet hvor vi besøker stutteri, løsdrift-stall, ridesenter, dronningstallen i København og Universitetet Strømsholm som både har ride- og kuskeutdannelse, samt hestesykehus.


I løpet av skoleåret vil elevene sy hodelag, binde grime og lage salmaker-klemme.
                                                                                                                                                                                                         

Hest i arbeid med mennesker
Fra skoleåret 14-15 vil vi ha fokus på bruk av hest i arbeid med mennesker.  Vi vil bl.a. besøke institusjoner som bruker hest innen rusrehabilitering, psykiatri, barnevern, grønn omsorg og fengsel. 

Etter Vg2 kan du enten velge å gå ut i lære eller skaffe deg studiekompetanse ved å velge Naturbruk Studiekompetanse eller Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Samarbeidspartnere i skolens hesteundervisning - fokus på hest i arbeid med mennesker:
Norsk Hovslagersenter
Teori og praksis

Bastøy Fengsel
Hestepraksis og teori

Barnehjem
Aktiviteter med hest og barn

Søndre Aas besøksgård
Aktiviteter med hest og barn

Gaustad Psykiatriske sykehus
Bruk av hest i terapi

Blå Kors
Hest i arbeid sammen med beboere/rusavhengighet

Kirkens Bymisjon
Arbeidstrening i program for jenter