Fakta, priser og reglement

Fakta

ELEVER FRA ALLE FYLKER KAN SØKE
Elever fra alle fylker har rett til å søke!
TOMB vgs er en landsdekkende, offentlig godkjent kristen friskole, med læreplaner som i den offentlige skolen.
TOMB er eid av Normisjon, en luthersk organisasjon med samme bekjennelsegrunnlag som Den norske Kirke.
Spørsmål? Ring oss på tlf 69 28 30 00

Søknadsfrist: 1.mars

Alle som søker Vg1, må benytte skolens eget søknadsskjema. Alle som søker Vg2 og Vg3, kan enten bruke skolens eget søknadsskjema eller søke gjennom VIGO, fylkenes søkerportal.

Skolens søknadsskjema - søk her!


INTERNATSKOLE
Skolen har eget internat hvor det i dag bor omlag 170 elever. De aller fleste bor i internatbygningene, mens noen også bor i leiligheter i skolens boliger.
Elever i yngste klasser er sikret internatplass.  Omlag 100 elever bor utenfor skolen. Elever som bor i nærheten til TOMB, pendler til skolen, mens andre bor på hybel i nærområdet.
Internatet er åpent sju dager i uka og er stengt i skolens ferier.
Les mer om internatet her.

STIPEND OG LÅN
- Borteboerstipend dekker det meste av bokostnadene. Les mer på www.lanekassen.no
- Stipend og lånemuligheter som i offentlige skoler.

BELIGGENHET OG KOMMUNIKASJON
Tomb ligger ved kysten, innerst i Krogstadfjorden, en liten fjordarm av Oslofjorden - mellom Moss og Fredrikstad.

Tilbud om skyss til og fra stasjonen til faste tider i forb med hjemreiser fredag/søndag. TOMB og Råde stasjon ligger i hver sin ende av en lang slette, fylkesvei 354 - Tombveien. Avstand til stasjonen er ca 4 km.

En time til Oslo med tog og buss – avgang hver time.
Buss- og togforbindelse med alle Østfoldbyene.

Priser

Priser skoleåret 2022-2023
INTERNAT(se også "Stipend og lån" ovenfor)
Internatpriser:pr mnd i 10 skolemåneder

Dobbeltrom (pr person): Kr 3 200,- 
Enkeltrom (pr person): Kr 3 900,- 
Satser for kost per måned for internatbeboere:
Kr 3 100,- (frokost, lunsj, middag, kveldsmat + "kveldskaffe" torsdag og fredag, samt taco, salat el lign. lørdag kveld)

SKOLEPENGER - for ett skoleår 
Kr 1 500,- per mnd (ett skoleår = 10 mnd.) + kr 1 000,- i plassreservasjon for elever i VG1, Vg2, Vg3 -yrkesfag (gjelder også Vg3 påbygg og Vg3 naturforvaltning)
Kr 1 200,- per mnd (ett skoleår = 10 mnd.) + kr 1 000,- i plassreservasjon for elever som velger studiespesialisering

25 % søskenmoderasjon
PC og skolebøker dekkes av skolen

Leie av STALLPLASS for hest:
Kr 1 800 – 2 300,-  per mnd - inkl grovfôr. Les mer om hest og stall her.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt! E-post: [email protected]- tlf: 69 28 30 00

Informasjon til elever og foresatte 2022-2023.pdf

 

Reglement.