Ansatte

Drift

 
Knut Huseby

Plassjef
[email protected]

 
Arne Juvkam

Grisehus og sagbruk
[email protected]

 
Knut Harald Nilsen

Vaktmester og internatmedarbeider
[email protected]

 
Svein Olstad

Instruktør fjøs
[email protected]

 
Eivind Eide Reime

Fjøsmester
[email protected]

 
Olav Røyneberg

Gårdsbestyrer
[email protected]

 
Ole Voldengen

Vaktmester

 
Haakon Aamodt

Instruktør naturbruk
[email protected]