Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Vårløpet 2024

14. mai bikket gradestokken 20 grader, det var sol, parken var på sitt vakreste, og det var duket for årets Vårløp! Les mer under filmen.

Følg oss

Startskuddet

Elevrådet stod klare med drikkestasjon, og Hustvedt hadde laget spilleliste og stilte med kommentatorstemmen som alltid. Russen gjorde seg klar for å bidra med vann i løypa, og noen hadde kledd seg ut for anledningen. Elevrådet hadde innført en regel om at de som ville bli «tøyset med» i løypa, måtte ha et bånd rundt armen. Det stod godt med ansatte rundt dammen for å passe på at alle regler ble fulgt. Så kunne startskuddet gå.

God stemning

Elever og ansatte hadde skaffet seg sponsorer som støttet med penger for deltakelse eller per runde. Løpet varte i 45 minutter. Den sprekeste gutten, Ethan Grothe, løp hele 25 runder, og sprekeste jente, Freia Skaset, løp 18. Vi har ennå ikke oversikt over hvem som samlet inn mest. Det er ikke nødvendigvis den som løper lengst, men den som skaffer mest sponsormidler. For eksempel klarte speaker Hustvedt å samle inn hele 2051 kr uten å bevege seg særlig mye i det hele tatt!

Gode synergier

Tomb er en liten nok skole til at vi har stor glede av fellesarrangementet. Vårløpet er et godt eksempel på det! Arrangementet styrker sosialt fellesskap, men like viktig er felles fokus på noen andre enn oss selv, og innsamlede midler på nærmere 50 000 til Nepal.

Les mer under bilderaden.

Elever som løper over brua

Det var fantastisk vær og god stemning under Vårløpet 2024!

Anne Lill utkledd som Harry Potter.

Anne Lill utkledd som Harry Potter hadde ansvar for den praktiske oppfølgingen fra lærersiden.

Elever som skriver på ryggen til hverandre

Elever som ikke sprang, skrev runder for hverandre.

Masser russ med drikkestasjon foran seg.

Elevrådsleder Linnea med russevenner stod for drikkestasjon i løypa.

Speaker som smiler

Vår faste lydmann og speaker var selvsagt på plass: Tor Arne Hustvedt.

Lærer som teller, kjøkkenet i bakgrunnen.

Lærer Jan Erik telte runder. Kjøkkenet stilte med nydelig grillmat til alle.

Lærer med mel i fjeset

Det ble litt "pranks" på ansatte også. Her har skiløper Kari fått masse mel i fjeset.

Hva og hvorfor?

Nepal står kun for 1/1000 av klimautslippene i verden, allikevel er de 4. hardest rammet av klimaendringene. Dette gir seg utslag i styrtregn, massive jordras, tørke, flom og skogbranner. Prosjektet til Normisjon hjelper målgruppen i Vest-Nepal til å være bedre rustet. Det jobbes med flomsikring, nye måter å dyrke på, sikring av fjellstier, dyrking av nye sorter og mye annet.

Prosjektet er Noradstøttet. Det vil si at Normisjon har ansvar for alle praktiske ting ved prosjektet: Idè, søknad, oppfølging, evalueringer og at alt går for seg etter strenge, etterprøvbare kriterier. Normisjon skaffer 10 % egenandel til prosjektet, og så bidrar Norad med 90 %. Norad sin støtte til bistand gjennom norske misjonsorganisasjoner går gjennom en paraplyorganisasjon som heter Digni. Paraplyen har i dag 17 medlemmer, og Normisjon er en av dem. Norske bistandsmidler følges tett i alle ledd.

Dannelse i skolen

«Dannelse» er en overordnet oppgave for skolene i Norge, og i det inngår det blant annet å bygge respekt, empati, medborgerskap og solidaritet. Tomb har to årlige hovedinnsamlinger til prosjektet: Tomb Dagsverk om høsten og Vårløpet i mai. De siste årene har vi sendt mellom 150 000 kr og 230 000 kr årlig til Normisjon gjennom “Tomb bidrar”. Når dette ganges med Norad sitt bidrag, blir dette en betydelig sum i Nepal!

Logo, Tomb bidrar.

Tomb Bidrar sin logo. Våre hovedinnsamlinger er Tomb Dagsverk og misjonsløpet.

Modell 100 kr + 900 kr = 1000 kr

For hver hundrelapp vi samler inn, spytter Norad inn 900 kr!