Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Fire ungdommer i en skogspark. De holder hver sin golfdisk.
snakkeboble

Tomb Diskgolfpark

En åpen og gratis 15-hullsbane for alle! – Å lage diskgolfpark på Tomb var en kjempegod idé, sier elev Oline Moskvil. – Det er en veldig fin aktivitet som alle kan delta i, og det blir alltid god stemning, enten disken skeiner av gårde i helt feil retning, eller det blir en fulltreffer.

Følg oss

Tre ungdommer ved et utkastfelt i parken.

Simon, Oline og Tobias diskuterer ulike teknikker for å nå kurven i hellinga på andre siden av plenen.

Tre ungdommer utenfor skolens internat. De trener på å kaste disk.

Hvem har den beste teknikken?

Fire ungdommer på vandring i diskgolfparken - her i hasselalléen.

På vandring til neste hull.

Tre ungdommer som forsøker å kaste disk i en golfkurv.

Siste runde før disken er i kurven.

– Løypa har mange ulike utfordringer, sier Tobias Thunæs, naturbrukselev
i førsteklasse. – Det er stor variasjon, fra slett fotballbane til mer
ujevnt terreng, og det liker jeg. De som planla løypa, har gjort en god jobb.
Her er det kurver i åpent landskap og kurver gjemt innimellom parktrær.

INNSATS FRA MANGE
Simon Kalager er den tredje eleven som er med på dagens
diskgolfrunde sammen med ettåring Hans Ole Grimsrud.
Simon er nå agronomelev, gikk anleggsteknikk i fjor, og
både han og tømrerelev Oline deltok sammen med klassen
og lærerne i forskjellige forberedelser. De støpte heller til
utkastområder, og gravde ut og lagde fundament til kurver
blant annet i noe krevende skogsterreng. Naturbruksklasser
deltok i rydding av løyper, i tillegg til mange frivillige som
bidro med stor innsats.

FOR ALLE
Fra utsikten i internatet ser Hans Ole Grimsrud daglig
besøkende. For dette er en åpen park, gratis for alle. – Her
ser jeg proffe spillere med sekken full av ulike golfdisker, og
ellers folk i alle aldre. De kommer i små eller større grupper,
og de ønsker alle å hygge seg, forteller Hans Ole. – Men
det viktige er jo at dette er en flott aktivitet for elevene på
fritida, og samtidig er det jo også en fin mulighet for elever i
kroppsøvingstimer.

OPPDAGER TOMB
– Det er jo også kult at mange ukjente
oppdager Tomb på denne måten, legger
Simon til. Han har også observert at det
på alle de 15 «utkastskiltene» er korte
fakta om Tomb, – her får alle noen små
Tomb-drypp, sier han. Oline er raus med
kompliment, og føyer til at folk på Tomb er
flinke til å tenke nytt, det er diskgolfparken
et eksempel på.

Lærer Hans Edvard Bragvin Linnes i park-omgivelser.

Lærer Hans Edvard Bragvin Linnes - initiativtaker og ansvarlig for anleggelsen av diskgolfparken.

Elever som kaster disk i Tomb-parken.

Flotte omgivelser for diskgolf.

POPULÆRT FOR STORE OG SMÅ
Lærer Hans Edvard Bragvin Linnes er initiativtakeren og
ansvarlig for anleggelsen av Tomb Diskgolfpark. Sammen
med banedesigner Terje Rensvold fra Andebu, er den
15-hulls løypa nøye planlagt. I sommer stod anlegget klart.
– Vårt mål har vært at anlegget skal være til stor glede for
alle som ønsker å spille diskgolf, sier Hans Edvard. –Tomb
Diskgolfpark skal være et anlegg som passer alle, og
tilbakemeldingene vi får fra besøkende er i all hovedsak
positive. Anlegget er fremdeles under utvikling, og til våren
går vi i gang igjen med en større oppgave. Da ferdigstiller
vi de fleste utkastfeltene. Lærere og elever fra henholdsvis
byggfag og anleggsteknikk vil gjøre mesteparten av arbeidet
her. Videre er rydding og stell av løypa et arbeid som selvsagt
følger med hver vinter og vår, men det er fantastisk at
praktiske vedlikeholdsoppgaver kan knyttes opp mot
kompetansemåla hos enkelte yrkesfagklasser og gjennomføres
som egne undervisningsøkter.

BIDRAG FRA KOMMUNEN
– Råde kommune har også vært positive. De gikk inn med
150 000 kroner sist vinter i støtte til etableringen, og det
er vi veldig takknemlige for, sier Hans Edvard. Han er også
fornøyd med de gode besøkstallene. – Det har knapt vært
en dag uten besøk i
diskgolfparken siden
åpningen i mai,
sier han.
Les mer om diskgolfparken her: tomb.no/visit-tomb/diskgolf