Agronom-elever på tur i Estland

Store jorder, store besetninger og store traktorer møtte glade agronom-elever på tur i Estland. Det nordligste av de tre baltiske landene har reist seg teknologisk og økonomisk 25 år etter Sovjet-systemets kollaps. Et landbruksland med flate jorder som i Danmark, men på våre breddegrader, møtte 3A på tur. Landbruket er forvandlet fra sovjetiske kolletivbruk til private superbruk underlagt EUs landbrukspolitikk.

Klassen besøkte et av de største og meste veldrevne brukene i nord-Estland med korn, og ammekuer. Midt i landet besøkte klassen er svært stort melkebruk med eget biogassanlegg. I tillegg fikk de se et helt nytt samvirkeeid kornmottak.

To  av nettene overnattet de på en naturbruksskole med internat, og hvor det også var utdanning innen matfag og turisme.

Tekst: Ole Marius Grønlien. Foto: Ole Marius Grønlien og Dag E Sandli - lærere i agronomklassen