Spor og lyder kan fortelle mye - lær av indianerne, oppfordret Randy Gunnar Lange.

Utferd til Hvaler nasjonalpark

Naturforvaltningsklassene på Tomb og Kalnes på felles tur til Hvaler nasjonalpark

Dagen startet med et inspirerende foredrag på Skjærhalden naturmuseum. Randy Gunnar Lange fortalte om egne opplevelser blant indianere og gleden ved å bare lytte til naturen. Han fortalte også om hva spor og lyder kan fortelle oss – om vi bare er observante. Nå skal han prøve å leve selvforsynt på et småbruk i Skjærhalden. Elevene fikk være med Lange på tur, for å oppleve dette i praksis. Lærer Arne Høyås understreker hvor inspirerende denne opplevelsen var.

Ytre Hvaler nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i kyst- og skjærgårdslandskapet i Østfold. Parken er til for å bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde, samt bevare undersjøiske landskap. Parken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, og har en spesiell egenskap på grunn av glommas utløp.