"Her møtes vi med ulik erfaring, og det beriker læringsmiljøet!"

Romeriks-elever trives på Tomb

-På Tomb er det elever fra mange forskjellige steder i landbruks-Norge, og derfor lærer vi også så mye av hverandre. Her møtes vi med ulik erfaring, og det beriker læringsmiljøet, sier Johannes Tjelmeland fra Leirsund, elev i Vg1 naturbruk. -Dessuten er det jo morsomt med alle dialektene da! Johannes er en av åtte elever som kommer fra områder i Skedsmo og Gjerdrum kommune. Felles for dem alle er kjerneinteressen for landbruk. Det har bragt dem til Tomb. Fem er naturbrukselever i Vg1, to i Vg2 landbruk, mens eldstemann, Eivind Berg, går sitt fjerde år. Han har sagt «ja takk, begge deler». I Vg3 valgte han landbruk og fikk agronomkompetanse, mens han inneværende skoleår går naturbruk studiekompetanse. Det åpner dører til høgskole- og universitetsstudier. -En Madagaskar-tur er innbakt i faget naturforvaltning dette året, og det var en stor opplevelse å komme til denne spennende øya i høst, sier Eivind. I to av fire år, inkludert nåværende, har han bodd i skolens internat og fått venner fra mange forskjellige steder. Torbjørn Fladby-Karterud, Skedsmokorset og Erik Vamsæter, Gjerdrum, supplerer med at å bo i internat også gir en god start på voksenlivet.

Ellers er de alle fornøyd med variasjonen i praksisundervisningen. -Vi får kunnskap fra så mange forskjellige områder, og det liker vi, sier de trivelige landbrukselevene.

Bilde fra venstre: Jonas Ausen-Kirkeby, Leirsund, Johannes Tjelmeland, Leirsund, Torbjørn Fladby-Karterud, Skedsmokorset, Erik Vamsæter fra Gjerdrum som sitter på skulderen til Ole Ante Flesvig Siri, også fra Gjerdrum, Einar Jensen, Leirsund, Eivind Berg, Kjeller og Maren Hauglid, Leirsund.