PVS UB ble under dagens NM-kåring i Ungt Entreprenørskap premiert!

PVS UB (elever i Vg2 naturbruk/landbruk) ble under dagens NM-kåring i Ungt Entreprenørskap premiert i klassen "Jord - Fjord - Bord". Flott levert!

Dette sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad: "Det har vært høyt nivå på årets kandidater. ... De unge innovatørene er med på å skape fremtidens arbeidsplasser og bærekraftige løsninger."

Og dette er juryens begrunnelse: Tredjeplassen gikk til PVS Ungdomsbedrift fra Tomb videregående skole som har utviklet en bærekraftig leke av tre til produksjonsdyr (ku, sau og gris). Leken fremmer dyrehelse og -velferd samtidig som den forebygger skader på både bonden og gårdsanlegg. De er opptatt av god dyrevelferd og stort fokus på HMS. Derfor har de lagt til rette for at produktet også skal være HMS-sikkert for kunden.

Les mer:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungdommer-som-redder-dyreliv-vinner-jord-fjord-bord-prisen/id2846548/

https://www.ue.no/viken/historier/pvs-ub-tomb-videregaende-skole