Dreneringsutferd for Agronom-gjengen!

Det veksles stadig mellom teori i klasserommet, praksis og utferder. Agronom-elevene i Vg3 har nylig vært på dreneringsutferd hos gårdbrukerne Karl Emil Rosnæs og Peder Roer i Rygge. Gårder som driver med korn, poteter, grønnsaker og fjørfe. Grøfteplogen som var i aksjon, har en enorm kapasitet og presisjon – med GPS og laser som styringsinstrumenter. - Å drenere er det mest lønnsomme av investeringer i landbruket, presiserte Peder Roer, tidligere elev på Tomb.