-Elevene får nå en svinaktig god opplæring, den beste de kan få! Sitatet kommer fra tidligere lærere og gårdsbestyrere på Tomb, Tor Nes (82) og Øivind Landmark på 95, som sammen klippet snora og erklærte nytt grisehus for åpnet, i dag 1. april.

Åpning av nytt grisehus!

Et topp moderne grisehus på 1840 kvadratmeter står nå klart for innflytting på Tomb videregående skole Råde. I uke 16 flytter de første grisene inn. Elever og ansatte og mange besøkende var til stede for delta i markeringen.
- Dette er en stor dag for oss, en dag vi har ventet på i mange år, sier plassjef Knut Huseby og Arne Juvkam som skal lede drifta i de nye grisehuset.  Juvkam forteller at det nye bygget har to fødeavdelinger med 16 fødebinger i hver.  I tillegg blir det 46 slaktegrisbinger pluss sykebinger og 38 purkeplasser, pluss råne- og rekrutt/sykebinger. Det er også avdelinger med inn- og utslusing, vaskerom, dusj og kontor.

De ulike organisasjonene som var til stede og gratulerte, påpekte viktigheten av at det nye bygget er framtidsrettet og klimasmart. Grisehuset skal blant annet huse en såkalt SPF-besetning, og det betyr god dyrevelferd og dermed også god folkehelse.  SPF betyr at dyrene skal ha et så friskt genmateriale som mulig for å forhindre utbredt antibiotikabruk. Det setter igjen høye krav til renslighet, og når elevene fra kommende skolehøst skal ha praksisundervisning, må de dusje på vei inn og ut. Ikke mindre enn ti dusjer er på plass for å sluse elevene gjennom ren og uren sone. – Dette blir en ny, stor og viktig undervisningsarena. Jeg synes også det er flott at Fiskå Mølle er koblet på forsøksfôring på slaktegrisen. Her blir det mye kunnskap å hente, sier elev Andreas Stenrød fra Fredrikstad som selv bor på gård med svineproduksjon. -Huset er bygd for framtida! Dette en jo også en kombinert produksjon, så dermed får elevene hele bredden i grisenæringa, sier han.

Varmekilder
Huset skal varmes opp med grisegjødsel. Det er lagt ned kollektører i gjødselrennene som skal bidra med varme til varmepumpen som sammen med to borehull skal gi varme til huset.

Tomb – en av landet største
I dag er TOMB en av landets største skoler når det gjelder yrkesutdanning i landbruk. Gris, i tillegg til storfe og sau, er en viktig del av undervisningen.

Samarbeid med Fiskå Mølle
Tomb er glade for Fiskå Mølle som engasjerer seg i fôringsforsøk. Dette er et langsiktig prosjekt som vil øke faglige kompetanse, være bra for produksjonen, og ikke minst lærerikt og spennende for elevene som skal bli dyktige bønder og ambassadører for trygg og god matproduksjon.