Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Elever på Stortinget, med kunst bak - fra Eidsvoll
snakkeboble

Praktisk politikk på Stortinget.

8. november var Vg1 Studspes og Vg3 Politikk og Menneskerettigheter (PMR) på et veldig spennende besøk på Stortinget.

Følg oss

FOR en dag vi hadde! Vi fikk omvisning i Stortingssalen og i Vandrehallen. Vi fikk også masse nyttig opplæring om hvordan makten fordeles, hvordan lovene lages, at Stortinget må godkjenne statsbudsjettet, og hvordan Stortinget skal passe på regjeringen. Under jorden på Stortinget fikk elevene prøve seg skikkelig som politikere! Der fikk de delta i et spill som skulle etterligne hvordan ulike politiske parti jobber i Stortinget, hvordan disse partiene må samarbeide, hvordan de skal prøve å få igjennom nye lover, stemme, og hvordan det sømmer seg å prate i Stortingssalen. På tampen fikk regjeringen i spillet et mistillitsforslag mot seg, og da måtte de ulike partiene ta stilling til om de ville kaste regjeringen, eller om de skulle beholde den. Elevene lærte masse og hadde en gøy dag!

Visste du at:

Stortingshallen

Omvisning i Stortingssalen og Vandrehallen var en selvsagt del av besøket.

Lærer Ingrid i vandrehallen, kunst bak.

Kunsten i vandrehallen er trolig Norges mest sette kunst da intervjuer av politikere ofte foregår her.

Vekt som heller til en side.

Elevene fikk innføring i hvordan makten fordeles.

Skilt med hvordan man skal oppføre seg.

Skal man være på Stortinget, må man vite hvilke regler som gjelder i salen! Buing og klapping ikke tillatt når noen står på talerstolen - dette er ikke det engelske underhuset, med andre ord.

Rom under Stortinget - små grupperom, spill om arbeidet i Stortinget.

Under jorden på Stortinget er det grupperom der elevene fikk prøve seg som politikere gjennom et spill.

Elever som er rundt en skjerm

Spillet var virkelighetsnært, og svært lærerikt. Her må de ulike politiske partiene samarbeide for å få stemt gjennom et lovforslag.

Votering: Prioritere blodgivere.

I spillet skulle elevene votere over et lovforslag fra regjeringen.

Gruppe som jobber, bilde av lederen på veggen.

Elevene ble delt inn i ulike politiske partier, som fikk tildelt hver sine rom. Partilederen hang på bilde på veggen.

Votering - 77 grønne og 92 røde.

Denne gangen ble det flertall mot lovforslaget - 92 mot 77.

I ganger under Stortinget.

Det er underjordiske ganger fra Stortinget og over i bygningene rundt.