Vår fjøsmester gjennom mange år går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Tomb søker ny fjøsmester


Fjøsmester har ansvar for drift, planlegging og vedlikehold av storfe- og sauefjøs. Stillingen innebærer også undervisning i husdyr- og gårdsavdelingen i samarbeid med røkter/instruktør og pedagogisk avdeling. Tomb er en bedrift med mange praktiske avdelinger, og arbeidsoppgaver i andre avdelinger er også aktuelt.

Stillingen fordrer høy grad av fleksibilitet og krever tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid. Stillingen har helgeturnus og er underlagt plassjef. Det er ønskelig at fjøsmester bor på skolens område. Skolen har tilgjengelig tjenestebolig.

Kompetanse innen husdyrbruk/landbruk og teknisk kunnskap knyttet til produksjonsutstyr kreves. Det er ønskelig med erfaring innen undervisning.

Personlig egnethet vektlegges. Den ansatte må påregnes noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Krav om politiattest.

Lønn etter avtale.

Tomb med sin pedagogiske arena er et spennende arbeidssted med dedikerte ansatte og engasjerte elever som gir uttrykk for stor trivsel.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold og har i dag om lag 270 elever. Tomb er godkjent for 379 elever. Dagens utdanningstilbud er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk og Anleggsteknikk i Vg2), TIP (Kjøretøy og Anleggsteknikk i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, planteproduksjon og skogbruk, samt ulike verksteder. Inkludert gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning, arbeider omlag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat hvor det for tiden bor om lag 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

Søknadsfrist: 25. februar
For nærmere informasjon kan plassjef Knut Huseby kontaktes.
Tlf: 69 28 30 00 – E-post:
post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1640 RÅDE

Oppstart ca 1. august eller etter avtale.