Tomb vgs søker lærere i
- Engelsk
- Plante- og teknikkfag
- Anleggsteknikk
og
- Assistent i undervisning og internat
- Miljøarbeidere/ettåringer

Flere ledige stillinger

I engelsk søkes lærer med undervisningskompetanse for videregående nivå, og gjerne med erfaring fra vgs. Stillingen kan også tillegges fagseksjonsansvar. Inntil 100 prosent stilling med undervisning innen både yrkesfag og studiespesialisering. Undervisningskompetanse i mer enn et fag er ønskelig.
Kontakt: Rektor Morten Thomassen
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE
Søknadsfrist: 15. mars
 

I plante- og teknikkfag søkes lærer i 100 prosent stilling fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning innen plantefag og noe teknikk. Relevant utdanning på bachelor eller masternivå innen fagområdet. Praktisk erfaring er ønsket. Undervisning er aktuelt på alle trinn. Stillingen kan også tillegges fagseksjonsansvar.
Kontakt: Inspektør Anette Oppegaard Kvarme
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE
Søknadsfrist: 01. mars
 

I anleggsteknikk søkes lærer til praktisk og teoretisk undervisning innen programfagene. Det kreves fagbrev som anleggsmaskinfører, kompetansebevis for masseforflytningsmaskiner og
ADK 1 sertifikat. Annen relevant kompetanse kan også være aktuelt. Nødvendig instruktørkurs kan gjennomføres etter oppstart. 100 prosent stilling, som inkluderer kontaktlæreransvar.
Kontakt: Plass-sjef: Kunt Huseby
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE
Søknadsfrist: 15. mars
 

Assistent søkes til undervisning og internat. Stillingen er fordelt mellom assistent i gruppe-/klasseromsundervisning og miljøskapende arbeid i skolens internat. Kompetanse innen pedagogikk eller spesialpedagogikk er ønsket. Erfaring fra naturbruk og arbeid med ungdom er en fordel. Stillingen innebærer noe ettermiddag/kveldsarbeid.
Kontakt: Rektor Morten Thomassen
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE
Søknadsfrist: 10. april
 

Miljøarbeidere/ettåringer mellom 19-25 år søkes til skolens internat for skoleåret 2021-2022. Se egen annonse her.
Kontakt: Internatleder Britt Nerheim With
Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE
Søknadsfrist: 10. april
 

Skolen tilrettelegger for å gjennomføre pedagogisk utdanning for søkere uten formell pedagogisk kompetanse i stillinger med krav til dette.

Personlig egnethet vektlegges. Ansatte til alle stillinger må regne med noe sosialpedagogisk arbeid knyttet til internatet og deltakelse i tilsynsvakt-tjeneste. Den som ansettes må arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting.

Stillingene er ledig fra 01. august, med mulighet for tidligere oppstart.
Lønn etter avtale. Krav om politiattest.

Tomb er et spennende arbeidssted med lang tradisjon og elever fra hele landet.

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og er en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag om lag 280 elever. Naturbruk er skolens største utdanningsprogram. Studietilbudene er Naturbruk (Landbruk og Hest i Vg2), Bygg- og anleggsteknikk (Tømrer eller Anleggsteknikk i Vg2), TIF (Kjøretøy i Vg2) og Studiespesialisering. De praktiske avdelingene ved skolen er en integrert del av undervisningsavdelingen og omfatter blant annet saue-, melke- og svineproduksjon, stall, planteproduksjon og skogbruk, samt gårds- og verkstedavdelinger, internat og undervisning. Det arbeider om lag 70 personer i heltids- eller deltidsstillinger på Tomb.

Skolen har eget internat med plass til 170 elever. Øvrige elever bor på hybel i nærområdet eller pendler til skolen.

Tlf: 69 28 30 00 – E-post: post@tomb.no  Adr: Tomballéen 7, 1643 RÅDE

Flere artikler