Nytt gjerde rundt rideanlegget

I høst fikk skolens ride-anlegg nytt gjerde. Dette er utført med impregnert virke som er robust og gir et pent bidrag til skolens atkomstvei. Rundkorallen er også oppført med nytt materiale og blitt forstørret til 18 m. Før skoleslutt ble det gamle gjerdet rundt ridebanen revet og traseen ble ryddet av elever på anleggsteknikk.

Med fokus på sikkerhet har ridebanen også fått ny og inngjerdet atkomstvei som strekker seg fra maskinlåven, forbi gårdsplassen til den nye anleggshallen og inn på banen fra øst. Atkomst til banen fra parkeringsplassen stenges. Dette bidrar til at hester og trafikk blir holdt enda mer fra hverandre, og det blir tryggere å ferdes med hest på et ellers trafikkert/travelt område. 

Det er PODA gjerder og grinder fra Larvik som har levert gjerdet.

Tekst: Anette Oppegaard Kvarme - hestefaglærer på Tomb