Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Elev som forklarer om ATV-en sin for to lærere.
snakkeboble

English på yrkesfag

Mange av oss kan greit holde en samtale med en utlending på tur i Norge eller vi kan gjøre oss forstått når vi selv er på reise i utlandet. Men når det kommer til å skulle liste opp verktøy på engelsk, kunne navnene på både søye, vær og hoppe eller forklare noe byggeteknisk, så er det ikke alle som tar det på stående fot. Engelsk er et språk man ikke klarer seg uten i Norge i 2023.

Følg oss

LK20 = Læreplaner Kunnskapsløftet 2020. I LK20 er det gjort mange endringer fra forrige kunnskapsløft i 2006. LK20 kjennetegnes ved at det er stort fokus på ferdigheter og mindre fokus på nøyaktig innhold. LK20 fokuserer også på «Vurdering for læring», det vil si at eleven skal lære av vurderingen sin – enten gjennom å jobbe med vurderingen eller gjennom tilbakemeldingen etterpå. I tillegg har reformen stort fokus på tverrfaglighet.

To elever med bord imellom, med verktøy på.

Elevene i TIF lærer verktøy inspirert av "mesternes mester".

Tre elever i klasserom lærer gloser ved hjelp av "memory".

Memory funker bra for innlæring av gloser.

Tre personer sitter rundt et bord og smiler.

Internasjonalt besøk gir gode muligheter for muntlig trening.

To elever som har hatt presentasjon om rørlegging.

To elever har fortalt om rørlegging som vurdering i engelsk.

To elever med en traktor imellom

To elever viser stolt fram Forden de har jobbet på, og forklarer på engelsk for vurdering.

snakkeboble
Jeg likte at jeg stod ved dreiebenken og hadde muligheten til å peke og vise på maskinen når jeg snakket. Mina K.Enerud, TIF.

Kanskje skal man forhandle med et utenlandsk selskap eller se en brukervideo som kun er på engelsk? Kanskje kommuniserer man med utenlandske sesongarbeidere, skriver en formell søknad eller må bestille en ny del fra utlandet? For elevene på Tomb er omkring halve pensum relatert til yrkesfaget de har valgt, mens den andre halvdelen er mer generelle temaer som den engelskspråklige verden, kultur, samfunn og arbeidsliv. Engelskfaget er et femtimersfag og avsluttes på Vg1.

Tverrfaglig samarbeid

I LK20 står tverrfaglighet sentralt, og i engelskfaget ligger det svært godt til rette for dette. I februar samarbeidet vi i engelsk med naturfagslærerne om temaet metaller. Dette er jo noe elevene stadig møter på i praksisen også.

I mars hadde både TIF og byggog anlegg tverrfaglige vurderinger i verkstedet/byggfaghallen, der de presenterte eget arbeid på engelsk. - Jeg synes det tverrfaglige var en fin måte å lære studierettede engelske ord på. Jeg sliter selv med engelsk, og da var det fint at vi fikk tid til å lage en ordliste til det vi skulle snakke om. Jeg likte at jeg stod ved dreiebenken og hadde muligheten til å peke og vise på maskinen når jeg snakket, forteller Mina Katinka Enerud fra TIF.

- Når eleven får være «på hjemmebane» og snakke om noe som engasjerer, ser vi ofte at elevene blir mer motiverte, og at de også får bedre karakter enn vanlig, sier seksjonsleder i engelsk Inger Helene Johansen Lande og fortsetter: - Vi som fellesfagslærere må bare hoppe på mulighetene vi har til å komme ut av klasserommet. Det er bra for både elever og lærere å se hvordan de teoretiske og de praktiske fagene hører tett sammen.

Tenke alternativt

-I fagseksjonen diskuterer vi hvordan vi kan gjøre undervisning og vurderinger best mulig for våre elever. Vi prøver også å holde oss oppdatert på nye føringer i LK20 og hvilke muligheter det gir oss, sier Lande. -Vi ser for eksempel at mange elever ikke får vist hva de egentlig kan når de har en tradisjonell heldagsprøve. Derfor prøvde vi en alternativ tentamen til jul, der vi hadde en egen del med lytte- og samhandlingsoppgaver. Del to var en gruppediskusjon om et tema de trakk selv. Elevbesvarelsen var ei videofil som elevene lastet opp til lærer for vurdering. Mange elever gav tilbakemelding på at dette var en veldig god måte å jobbe på. Skriving var noe som pågikk gjennom hele høsten, med selvvalgt tema som ble levert del for del fram til det ferdige produktet.

Verdifullt samarbeid i fagseksjonen

De siste årene har fagseksjonen i engelsk samarbeidet tett og samkjørt framdrift og vurderinger i alle klasser på Vg1. - Dette er en stor styrke for oss, siden vi utvikler oppgaver og temaer sammen. Vi hjelper hverandre med karaktersetting og bruker en del tid på å diskutere «hva er egentlig en firer på denne vurderingen»? Dette har krevd mange møter der vi vurderer ulike oppgaver, i lys av Udir sine retningslinjer, påpeker Lande og fortsetter: - En sterk fagseksjon er en trygghet både for oss lærere og for elevene. Det er bra for elevene å ha lærere som er trygge på vurderingene og tilbakemeldingene sine, og det sikrer at det ikke skal ha noen betydning hvilken klasse man går i for å få den ene eller andre karakteren. I tillegg hjelper vi hverandre når noen står fast. Vi tipser hverandre når vi finner lure måter å gjøre ting på, eller deler når vi utarbeider gode opplegg.

De fem grunnferdighetene

De fem grunnferdighetene i skolen skal gjennomsyre alle fag i hele grunnskolen. De fem ferdighetene er: muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter. Legg merke til at digitale ferdigheter er noe elever MÅ beherske, som et mål i seg selv på linje med de andre ferdighetene.