Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Mange elever på rad og rekke inne i en hall.
snakkeboble

Anleggsteknikk-klassen på tur

Første undervisningsdag etter påskeferien ble en ekstra lang dag for klassen. Avreise ble satt til 07:30, og klassen var ikke tilbake før 18:30. Da hadde de vært på to interessante bedriftsbesøk i Innlandet fylke.

Følg oss

Elever ser på støpte kumlokk

Elever studerer vannventil i kum.

En liten avslepet stein

Prøvemynt for testing av stålkvaliteten fra smelteovnen.

Elever inne i en lagerhall

Orientering inne i lagerskuret for slitedeler.

Fire blå gravemaskiner oppstilt.

Prøvesitting av leveringsklare gravemaskiner var et høydepunkt.

Gravemaskiner inne i en hall.

I mottakshallen der brukte maskinkomponenter tas inn for rensing og lagring.

Importfirmaet Entrack A/S

Det første besøket et var til Entrack A/S sitt hovedkontor på Grinder. Gruppen ble møtt av Tom Arne Kvesetberg, sønnen til en av grunnleggerne av firmaet. Firmaet startet ved at gamle arbeidsmaskiner ble hugget opp og delene solgt som reservedeler. I dag videreføres dette, men i tillegg driver selskapet med import for tre maskinprodusenter og salg av slitedeler til anleggssektoren. Dette kan for eksempel være tenner til graveskuffer, slitestål til skuffer og skjær og belter til understell for mindre beltegravere.

Bedriften har hatt stor vekst i årlig omsetning i kroner og øre, men har også blitt en viktig arbeidsplass for over 100 ansatte i dag. Bedriften er i fortsatt utvikling, med nye aktiviteter på programmet. Fra 1. juni har firmaet fått ansvaret for salg av Kramer hjullalstere fra Tyskland, som er del av det tyske konsernet Wacker-Neuson. Etter en god omvisningsrunde i de ulike avdelingene, fikk elevene lov til å prøvesitte de utstilte gravemaskinmodellene fra Kobelco.

Furnes jernstøperi

Bedriften ligger i Stange, og her møtte vi Trond Rykkhus. Han kunne informere om at på grunn av et noe svakt salg til kommuner og byer, gikk produksjonen nå dessverre på lavgir – nærmere bestemt med ett skift i stedet for flere skift – til tross for at bedriften har omkring 70 % av markedet for gategods i hele Norden. Mye av støpejernet blir smeltet i egne ovner i bedriften, og dette er vesentlig resirkulert jernskrot. For å kvalitetssikre innholdet i den flytende jernsmelta, tas det ut prøveplater som analyseres for innhold av karbon og silisium. Den største konkurrenten til bedriften på gategods finnes også her i Norge, og er Ulefoss jernstøperi. Slik sett er det Norske bedrifter som har produksjonen av kumlokk og ringer som ligger i gater og streder i hele Nord-Europa.

En viktig del av studiet av anleggsteknikk, er bransjekunnskap. Elevene skal ha kunnskap om maskiner og leverandører. De må vite hvordan de skal få tak i deler når det er behov for det, de bør vite hvilke produkter som er på markedet, og ha forståelse for kvaliteten de ulike leverandørene tilbyr. Flere av elevene kommer til å være selvstendig næringsdrivende i framtiden, og de trenger denne kunnskapen – for eksempel når de skal gi prisoverslag på en jobb. Tomb anser disse bedriftsbesøkene som svært viktige for elevene på yrkesfag.