Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Anleggsklassen på befaring

Det ble en interessant dag for anleggsklassen da de besøkte anleggsområdet for ny jernbanetunnel hos Bane Nord i Moss.

Følg oss

Her fikk de en innføring i hele prosjektet og de geologiske grunnforholdene, med utfordringene som har oppstått rundt de de store kvikkleireforekomstene. Sikkerhet og overvåking var også et tema denne dagen. Interessant var det også å høre Øystein Olimb utrede om pilotrørsboring-prosjektet i området for midlertidig omlegging av vann og avløp i Moss sentrum. I forkant hadde Olimb også besøkt klassen på Tomb hvor han foreleste om alle gravefrie metoder som finnes – NoDig. Utrolig mye interessant teknologi, men som de færreste kjenner til! Og firmaet ligger faktisk i Råde!! Servering med bagetter og drikke ble det også på klassen denne dagen – det settes pris på!

Elevklasse i gule arbeidsklær-

På vei til anleggsområdet hos Bane Nor i Moss.

Elever i gule arbeidsklær i et anleggsområde.

På befaring i arbeidsområdet ved den nye jernbanetunnelen i Moss.

Arbeidsmaskiner i et anleggsområde.

Olimbs Pilotrørsboring-prosjekt for midlertidig omlegging av vann og avløp i Moss.

Elever samlet rundt et bord for å spise lunsj.

Tid for lunsj.

Undervisning i klasserom.

Øistein Olimb besøkte klassen på Tomb hvor han foreleste om gravefrie metoder – NoDig.