Tre 6ere i kjøretøyklassen

Stor interesse og innsats gjennom hele året, samt målrettede forberedelser i teoretisk kunnskap, resulterte i karakteren 6 for tre av elevene i kjøretøyklassen ved deres avsluttende eksamen. Gjennomsnittet i klassen for øvrig var 4,3. Flott levert! Vi gratulerer hele klassen og også deres dedikerte lærere, Kåre Øistein Høe og Olav Barmen!

Bilde over: Fra venstre lærer Olav Barmen, Martin Haugerud, Ruben Marino Rimstad Helgesen og Oskar Langva Jenssen - alle med karakteren 6.

Ikke alle elever er tilstede på fellesbildene.