Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

Gruppebilde av elever som står foran traktor.
snakkeboble

Agronom­klassen på fagtur

Mye teori og praksis, utferder og skoleturer gir viktig læring gjennom et agronomår på Tomb. Denne våren har lærerne tatt med elevene på tettpakkede fagturer både til Hedemarksområdet og Mellom-Europa. Ikke uten grunn. For en framtidsrettet og bærekraftig næring, står det i læreplanen (LK20) at «Programfagene skal utvikle elevenes kreativitet og gi kunnskap om innovasjon og videreutvikling i landbruksbedrifter».

Følg oss

To menn i en granskog står og forklarer elever.

Tvillingene Eriksson ved Gøteborg forklarer hvorfor de ikke tynner sin granskog.

Elever står i halvsirkel ved et minnesmerke.

Det var en stille og ydmyk elevflokk som avsluttet besøket i Sachsenhausen-leiren ved minnesmerket over de norske fangene.

Elevene er inne på en fabrikk.

Rotoren til siloking fôrmikser granskes i detalj.

Elever på gårdsbesøk.

Spennende å være på ulike gårder, fabrikker og å få innsikt i ulike temaer – blant annet liggematter for storfé, fôrblanding osv. Ikke minst var det spennende besøke på Bayerns største utdanningssenter for landbruk, Triesdorf.

Fokus på klima
Agronomklassens møte med tysk og østerriksk landbruk var spennende og sosialt. Store, slette jorder, andre løsninger, maskinfabrikker, gårdsbesøk i alpene og historie fylte elevene med inntrykk.

Øst for Gøteborg fikk vi et talk-show av tvillingene Johannes og Anders Eriksson. De fortalte entusiastisk om sitt tynningfrie granskogbruk og hvorfor de ikke markberedte. Videre fikk vi høre om hvor tett de plantet, om deres ungskogpleie og hvordan de får over 100 m3 tømmer pr. daa etter 40 år. De beste trærne i skogen var til og med kalt opp etter norske idrettshelter som Johaug, Nortug, Carlsen og Haaland.

På en forsøksgård i det tidligere Øst-Tyskland ble klassen tatt imot og orientert om forsøkene i gårdsdrifta. Hovedsatsingen er reduksjon av klimagasser fra landbruket. Vi fikk se spaltegolv over flyterenner som i høy grad skilte urin fra gjødsel. Det begrenser nitrogenutslipp til atmosfæren. Strømiddelet i liggebåsene for kuene var tørket kumøkk, blandet med kalk. Her ble det aldri byttet liggeunderlag, bare etterfylt. Forsøksgården er en av flere europeiske deltakere i et interregprosjekt i EU-regi om reduserte klimautslipp fra landbruket. Tomb er deltakende gård fra Norge.

Konsentrasjonsleir

På vei mot Berlin var vi innom konsentrasjonsleiren Sachsenhausen . 2500 norske fanger satt her under 2. verdenskrig. Mange kom aldri hjem. Noen overlevde til tross for mishandlingen der. Blant dem var noen som skulle prege det norske samfunnet etter krigen. De var fengslet for sin mostand mot naziregimet. Blant disse var politikerne Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli. Det var en stille og ydmyk elevflokk som avsluttet besøket i leiren ved minnesmerket over de norske fangene.

I Berlin besøkte klassen Holocaust-monumentet, Brandenburger Tor og dokumentasjonssenteret for Berlin-muren.

Personvern i kalvebingen

På skole- og forsøksgården Köllisch Lehr- und Versuch Gut møtte vi en svært stor hall med utstyr kun beregnet til undervisning. Her fant vi et enkelt og spennende eksempel på ombygging av to-rekkers båsfjøs til løsdrift og robotmelking - en løsning som burde være aktuell også i Norge. Elevene fant blant annet kameraovervåkning i kalvebinger, med rød og grønn varsellampe som skifter. Av personvernhensyn slås kamera av når et menneske går inn i bingen. Skolen hadde gode undervisningsrom for å lære om forskjellig stell av storfe, bl.a. jurvurdering, klauverstell og kalving.

Mye spennende i Bayern-området

En av dagene hadde vi tre besøk; Hagenberg landbruksskole, CNH (Case New Holland) – traktorfabrikk og økologisk hagebruk/gartneri. Alle besøkene var relevante for undervisningen på Tomb, og de vakte stor interesse hos elevene. I Bayern hadde en av Tombs gode støttespillere hadde ordnet overnatting og artig sosial aktivitet på kvelden. Det ble en sein kveld med leggetid nærmere midnatt.

Krone-besøk

Før vi forlot Tyskland, rakk vi også et besøk hos Krone som produserer grasmaskiner og mekanisering til grovfôr-dyrking. Elevene fikk en svært grundig innføring i hvordan en slåmaskin blir satt sammen og produsert. En innholdsrik tur, både faglig og sosialt, er kommentarer fra elevene.