Skolerute 2022 - 2023

August
Søndag 21. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever (uke 33) Innflytting i internat (for alle trinn) - felles samling i gymsalen
Mandag 22. august: Første skoledag for Vg3-elever

September
Ingen fridager

Oktober
Mandag 03.oktober - fredag 7. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 21. oktober: Familiedag – for elevenes familie/foresatte
                                 fra kl 12.00 – 16.00 (uke 42)
Mandag 24. oktober: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 43-44).

November
Mandag 7. november: Tomb Dagsverk (uke 45) - obligatorisk skoledag

Desember
Lørdag 3. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 48)
Onsdag 21. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar 2023
Tirsdag 3. januar: Første skoledag etter juleferie (uke 1)
 
Februar
Mandag 20. - fredag 24. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars
Ingen fridager

April
Mandag 03.april: Påskeferie. Første skoledag etter ferie: Onsdag 12. april (uke 15)
 
Mai
Mandag 24. april: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 17-18).
Fridager mai:
Onsdag 17. mai (Grunnlovsdagen)
Torsdag 18. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fredag 19.mai
Mandag 29. mai (2.pinsedag)

Juni
Lørdag 17. juni: Siste skoledag

Med forbehold om endringer.