Skolerute 2020-2021

Skoleåret 2020-2021 på Tomb vgs:
 

August
Søndag 16. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever (uke 33) Innflytting i internat - felles samling i gymsalen
Mandag 17. august: Første skoledag for Vg3-elever

September/Oktober
Mandag 28. september - fredag 2. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 16. oktober: Familiedag – for elevenes familie/foresatte
                                 fra kl 12.00 – 16.00 (uke 42)
Mandag 19. oktober: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 43-44).

November
Mandag 2. november: Tomb Dagsverk (uke 45) - obligatorisk skoledag
Fredag 13. november: Skolefri (planleggingsdag for ansatte)

Desember
Lørdag 5. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 49)
Fredag 18. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar
Tirsdag 5. januar: Første skoledag etter juleferie (uke 1)
 
Februar
Mandag 22. - fredag 26. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars - April
Mandag 29. mars: Påskeferie. Første skoledag etter ferie: Onsdag 7. april (uke 14)
 
Mai

Mandag 3. mai: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 18-19).
Fridager mai:
Torsdag 13. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Fredag 14. mai
Mandag 17. mai (Grunnlovsdagen)
Mandag 24. mai (2.pinsedag)

Juni
Lørdag 19. juni: Skoleavslutning - avslutningsfest for Vg2 og Vg3 (uke 24)

Med forbehold om endringer.