Skolerute 2019-2020

Skoleåret 2019-2020 på Tomb vgs:
 

August
Søndag 18. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever (uke 33) Innflytting i internat - felles samling i gymsalen
Mandag 19. august: Første skoledag for Vg3-elever

September/Oktober
Mandag 30. september - fredag 4. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 18. oktober: Familiedag – for elevenes familie/foresatte -
                                 fra kl 12.00 – 16.00 (uke 42)
Mandag 21. oktober: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 43-44).

November
Mandag 4. november: Tomb Dagsverk (uke 45) - obligatorisk skoledag

Desember
Lørdag 7. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 49)
Fredag 20. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar
Mandag 6. januar: Første skoledag etter juleferie (uke 2)
 
Februar
Mandag 17. - fredag 21. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars
Ingen feriedager

April
Mandag 06. april: Påskeferie. Første skoledag etter ferie: Tirsdag 14. april (uke 16)
Utplasseringsuker
Tirsdag 14. april: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 16 og 17)

Mai
Fridager mai:
Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai (Kristi Himmelfartsdag)
17. mai er en søndag i 2020.

Juni
Fridag juni: Mandag 1. juni (2. pinsedag).
Lørdag 13. juni: Skoleavslutning - avslutningsfest for Vg2 og Vg3 (uke 24)

Med forbehold om endringer.