Skoleoppstart august 2021

Velkommen til et nytt skoleår søndag 15.august og mandag 16. august
Oppstart for de ulike trinnene: 

Vg1-elever får tildelt rom i internatet fra kl.13.00 søndag 15. august og møter til samling i gymsalen kl. 15.00.
Vg2-elever får tildelt sine rom fra kl. 15.00 og møter til samling i gymsalen kl. 17.00.

Foresatte er også invitert til disse samlingene. Av smittevernhensyn kan det komme begrensninger på antall. Følg med her på nettsiden for eventuelle endringer.

Vg3-elever som skal bo i internatet, får tildelt rom fra kl. 19.00 søndag 15. august og møter på skolen mandag morgen..
Oppmøtetidspunkt i skolens gymsal mandag 16.august er 08.15 (Vg1), 08.45 (Vg2) og 09.00 (Vg3).