Foreldredag

Vi ønsker foreldre til årets elever velkommen til Tomb fredag 22. oktober - fra kl 12.
Hjemreisedag for elever som skal i praksis.
Invitasjonen vil bli sendt foresatte.

Påmelding og program kommer.