Skolerute 2017-2018

Skoleåret 2017-2018 på Tomb vgs:
 

August
Søndag 20. august: Første skoledag for Vg1- og Vg2-elever (uke 33) Innflytting i internat - felles samling i gymsalen
Mandag 21. august: Første skoledag for Vg3-elever

September/Oktober
Mandag 2. oktober - fredag 6. oktober: Høstferie (uke 40)

Fredag 27. oktober: Familiedag – for elevenes familie/foresatte -
                                 fra kl 12.00 – 16.00 (uke 43)
Mandag 30. oktober: Start utplasseringsuker - hele Vg1, unntatt stud.spes (uke 44-45).

November
Mandag 13. november: Tomb Dagsverk (uke 46)

Desember
Lørdag 9. desember: Åpen Julegård - obligatorisk skoledag (uke 49)
Torsdag 21. desember: Siste skoledag før juleferie (uke 51)

Januar
Onsdag 3. januar: Første skoledag etter juleferie (uke 1)
 
Februar
Mandag 19. - fredag 23. februar: Vinterferie (uke 8)

Mars
Mandag 26. mars: Påskeferie (uke 13)

April
Tirsdag 03. april: Første skoledag etter påskeferie (uke 14)
 
Mai

Fridager mai:
Tirsdag 1. mai
Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag)
Torsdag 17. mai
Fredag 18. mai
Mandag 21. mai (2. pinsedag)


Juni
Lørdag 16. juni: Skoleavslutning - avslutningsfest for Vg2 og Vg3 (uke 24)

Med forbehold om endringer.