Velg
Bygg
eller TIP

Tomb
VGS

Møt lærere som har stort engasjement for både fagene og elevene sine. Og som er opptatt av å skape et godt klassemiljø.

På TOMB tør alle være seg selv, og her sier alle hei til hverandre, sier Guro.

Bygg- og anleggsteknikk - byggteknikk

Byggoppdrag

I «byggfag» reiser klassen gjerne på overnattingstur med innlagte byggoppdrag. Tomb har egen skog og et lite sagbruk, og du får være med å hogge tømmer og bruke saga. En viktig del av undervisningen er praksis. I Vg1 får du en variert skolehverdag med innføring i de ulike bygningsfagene, mens undervisningen i Vg2 er rettet inn mot tømrerfaget.

Teknikk og industriell produksjon og kjøretøy

Mekke på egen bil

Ta gjerne med egen bil å mekke på. Bilen brukes som utgangspunkt for å gi deg kunnskap om hele fagfeltet, og du får mange praksisoppgaver. Du blir også utplassert i bedrift. I Vg1 får du blant annet lære det grunnleggende i sveising, dreiing, fresing og stålbearbeiding, mens det i Vg2 er personbil som er hovedfokuset i undervisningen.

Anleggsteknikk

Lær å mestre spaker og terreng

På Tomb har vi arealene vi kan bruke i praksisundervisningene, rett utenfor døra, og du møter lærere som kan faget sitt. Gode samarbeidspartnere i næringslivet tilbyr oss praksisplasser. Du kan søke anleggsteknikk både fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk og fra Vg1 teknikk og industriell produksjon.

FLYTTE HJEMMEFRA– light

Tomb er en internatskole, og elever fra hele landet kan søke.

Søknadsfrist: 1. mars. SØK HER!

www.tomb.no

Søk nå!