NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

 

Liker du å mekke? På Tomb kan interessen for bil og mekking bli til yrke og en jobb. Etter to år er du klar for læretid, som igjen leder til fagbrev. Du vil bli utplassert i bedrift i løpet av studietiden, noe som ofte skaper grunnlag for senere lærlingplass.

Den som vil kan gjerne ha med egen bil å mekke på. Vi bruker bilen som utgangspunkt for å gi deg kunnskap om hele fagfeltet. Du får mange praksisoppgaver, for eksempel kompresjonstest på motor, teknisk kontroll eller reparasjoner.

Hos oss går praksis og og teori hånd i hånd. Du vil også bli utplassert i bedrift, noe som ofte skaper grunnlag for senere lærlingplass.

På veien mot faglært mekaniker vil du lære det grunnleggende både i sveising, dreiing, fresing og stålbearbeiding. I teknisk tegning får du lære å tegne med både blyant og digitalt verktøy, og til og med produsere noe av det du tegner.

Les hva TIP-elever på Tomb er med på: TIP-elever monterer nye traktorer

NYHET:
- Anleggsteknikk

Se: http://tomb.no/nytt/en-gledens-dag-pa-tomb

- Etter Teknikk og industriell produksjon (Vg1) kan du altså i Vg2 på Tomb velge Kjøretøy eller Anleggsteknikk.

Anleggsteknikk  kan velges etter både Bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og Teknikk og industriell produksjon (Vg1).

Spørsmål? Ring oss: 69 28 30 00 eller send e-post til post@tomb.no

 Vg1
Teknikk og industriell produksjon

Programfag
Produksjon
- 6 t
Dokumentasjon og kvalitet - 5 t
Tekniske tjenester - 5 t
IKT - 1 t
Prosjekt til fordypning - 3 t

Fellesfag
Norsk
- 2 t
Engelsk - 3 t
Matematikk ( T eller P) - 3 t
Naturfag - 2 t
Kroppsøving - 2 t
Kristendom - 2 t

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og bærekraftig

 

Ole Arnfinn: Agronomåret ga meg en praktisk tilnærming til fagstoffet

 

Byggelever på oppdrag for Råde Historielag

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>