Studietilbud

 • Natur­bruk

 • Bygg
  Anlegg
  TIF

 • Studie­-
  spesiali-
  ­sering

 

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studieforberedende)
 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

OPPLÆRING I BEDRIFT

Les mer her: https://www.vilbli.no/nb/nb/no/hvordan-foregar-opplaring-i-bedrift/a/025145/

 

Mange muligheter:

Les mer om veien videre

Fagoversikt

OPPLÆRING I BEDRIFT
 • Programfag
 • Fellesfag
 • Yrkesfaglig fordypning