Studietilbud

 • Natur­bruk

 • Bygg
  Anlegg
  TIF

 • Studie­-
  spesiali-
  ­sering

 

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studieforberedende)
 
 

VG2: Tømrer

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

NATUR­BRUK STUDIEFORBEREDENDE

   

Naturbruk er en spennede vei til studiekompetanse!

Alle som har fullført Vg2 Heste- og hovslagerfag eller Vg2 landbruk, kan gå videre i Vg3 Naturbruk studieforberedende.

Naturbruk studiekompetanse er også åpent for elever som tidligere har gått Reindrift, Akvakultur, Fiske og fangst, Skogbruk eller Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag.

Det er også mulig å velge Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglig utdanningsprogram - et tilbud for alle som har gjennomført yrkesfaglig utdanningsprogram.
TOMB har begge disse tilbudene.

 

Mange muligheter:

Les mer om veien videre

Fagoversikt

NATUR­BRUK STUDIEFORBEREDENDE
 • Programfag
  • Felles programfag: Naturforvaltning: 5 t (inkludert en utenlandstur, med reisemål Madagaskar - frivillig tur) Alle må ha ett programfag i tillegg: Kjemi 1 og 2 Geofag Biologi 1 og 2 R1 Fysikk 1(fra høsten 2021), Sosiologi og sosialantropologi De som har gjort seg ferdig med naturfag i Vg1, må velge ytterligere ett fag (av fagene ovenfor)
 • Fellesfag
  • Norsk: 10 t Historie: 5 t Matematikk: 5 t (enten 2PY eller R1) Naturfag påbygg: 4 t (Alternativer for elever som har fullført naturfag påbygg: Kjemi, geofag, sosialkunnskap, biologi el friluftsliv) Kroppsøving - 2 t
 • Yrkesfaglig fordypning
  • Ikke YFF på Vg3

Nytt fra studie