NATURBRUK

VG1: NATURBRUK

3 Profilvalg: Hest, Friluftsliv, Landbruk

VG3: Landbruk

(Agronom)

VG3: Naturbruk

(Studiekomp.)

Bygg / anlegg / TIP

VG2: Kjøretøy

(Lette)

Opplæring i bedrift

(2 år)

Studie-
spesiali-
sering

HESTE- OG HOVSLAGERFAG

 

Bli kjent med stallen og hesteunndervisningen før du velger skole. Vi inviterer deg til gratis TOMBCAMP 25. - 28. januar. 10. klassinger fra hele er invitert. Mange er allerede påmeldt. Meld deg på og les mer om TOMBCAMP her.

Fokus på Tomb vgs: Hest i arbeid med mennesker - se nederst på siden eller les mer her:.
Hest i arbeid med mennesker

Les også  om våre samarbeidspartnere i "Hest i arbeid med mennesker" nederst på denne siden.

I Heste- og hovslagerfag kan du virkelig fordype deg i ditt interessefelt med 17 timer "hest" i uka.
Du kan ha med deg din egen hest på Tomb - hvis du ønsker!

Viktig informasjon til deg som ønsker studiekompetanse:
I naturbruk kan du skaffe deg generell studiekompetanse og dermed studere nesten hva du vil etter tiden på Tomb. Fra høsten 2016 utvider vi fagtilbudet med kjemi og dermed dekker vi også opptakskravet til veterinærstudiet.

Programfag
Aktiviteter med hest - 5 t
Hest og hestehold - 6 t
Stalldrift - 6 t

Fellesfag
Norsk - 2 t
Engelsk - 2 t
Samfunnsfag - 3 t
Kristendom - 2 t

Norsk Hovslagersenter gjennomfører hovslagerundervisningen. Tomb samarbeider med Onsøy Ridesenter om rideundervisningen.

Det arrangeres studieturer både til Sverige og Danmark hvor vi blant annet hvor vi besøker stutteri, løsdrift-stall, ridesenter, dronningstallen i København og Universitetet Strømsholm som både har ride- og kuskeutdannelse, samt hestesykehus.
Se film fra elevenes Danmarkstur her.
I løpet av skoleåret vil elevene sy hodelag, både grime og lage salmaker-klemme.

Etter Vg2 heste- og hovslagerfag kan du enten gå ut i lære eller skaffe deg studiekompetanse ved å velge Vg3 studieforberedende Naturbruk eller Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.

Se flere artikler om hest på Tomb her.
 

Tomb har stallplasser til elever som ønsker å ha med hest - tradisjonelle stallplasser og uteganger-staller.

Hovedstall
Areal: 1000 kvm - to seksjoner; undervisningsdel og elevstall.
Undervisningsdel
Klasserom for både teoretisk og praksisundervisning som for eksempel skoing på dødbein, saltilpasning og kastrering.
Hestene kan tas inn for skoing eller til spesiell veterinærbehandling. Egen avdeling for lærarbeid.
Les mer om hest på Tomb her.

Elevstall
I hovedstallen er det også seksjon for elevhester; ti bokser med tilhørende boder. I samme seksjon er et vaskerom for hest, vaskespilt med varmt og kaldt vann og vaskemaskin og tørkerom for hesteutstyr.

Ny stall
I tilknytning til den nye naturbrukshallen er det også bygd en ny og romslig stallavdeling med tilhørende boder.

Utegangerstaller
6 utegangerstaller.

Det er 30 stallplasser til elevhester.
Pris leie av stallplass: Kr 1 800 - 2 300 pr mnd. - inkl grovfôr og flis.

Ridebaner
Skolen har to ridebaner, samt rundkorall og vanngrav som står til disposisjon (flombelysning på kveldstid).

Mer å lese om "hest på Tomb" her.

Eget søknadsskjema for leie av stallplass. Søknadsskjema sendes ut etter at elevene har fått tilbud om skoleplass og takket ja til denne.

Samarbeidspartnere i skolens hesteundervisning - fokus på hest i arbeid med mennesker:
Norsk Hovslagersenter

Teori og praksis

Bastøy Fengsel
Hestepraksis og teori

Barnehjem
Aktiviteter med hest og barn

Søndre Aas besøksgård
Aktiviteter med hest og barn

Gaustad Psykiatriske sykehus
Bruk av hest i terapi

Blå Kors
Hest i arbeid sammen med beboere/rusavhengighet

Kirkens Bymisjon
Arbeidstrening i program for jenter

Høyskolen i Østfold
Orientering om videre utdannelse i forhold til studier som vernepleie, sosialt arbeid og barnevern


 

 


 

 

Fagdager og dyp konsentrasjon

 

Pia i ALLE MOT 1

 

Se Astrids film fra høsttakkefest og prosjekt kortreist og bærekraftig

 

Ole Arnfinn: Agronomåret ga meg en praktisk tilnærming til fagstoffet

 

Byggelever på oppdrag for Råde Historielag

Klikk for å se
mer nytt

 
<
>